عنوان پروپوزال: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری (درس روش تحقیق)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 9 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 6500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال

 • تعریف و بیان مساله
 • پیشینه ی پژوهش
 • پرسش اصلی تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • روش گرد آوری داده ها
 • جامعه آماری
 • فرضیه تحقیق
 • اهداف کاربردی
 • جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق
 • روش تحقیق
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

مطالب مرتبط