پروپوزال بازاریابی پشیمانی از خرید عنوان پروپوزال: بررسی انگیزه و پشیمانی پس از خرید فروشگاه های اینترنتی: مطالعه موردی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال قطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه عداد صفحات: 21 صفحه

مدل: دارد

فرمت پروپوزال فرمت: Word

قیمت قیمت: 22500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

لذت بردن از خرید  وزیاده روی

لذت خرید تجربه ای شخصی و ذهنی نشان دهنده ارزش عاطفی یا روانی از خرید از طریق ارزش مانند هیجان خرید و یا خرید از فعالیت های  روزمره که تجربه پیشنهادات را دارد(کارپنتر و مورو 2009). برآورده کردن نیاز بیولوژیکی در حالی که لذت جویی در ذهن مصرف کننده وجود داشته باشد و با هدف افزایش کیفیت می باشد(کمپبل1987).

حسر ت و پشیمانی از خرید

دو جنبه از نارضایتی در خرید وجود دارد: اول نگران خرید نا هماهنگ و دومی حسرت خرید. کارمنی در سال 1957 استدلال می کند که ناهماهنگی شناختی فشارهایی را در روابط مصرف و در نهایت نیاز به تغییر رفتار، شناخت اطالاعات جدید را در نظر دارد. کاهش در ناهماهنگی خرید رخ می دهد که از طریق اقدامات ارائه شده و یا نگرش مطلوب و یا ارزیابی مشتری از یک هدف است. (هانت 1970).

نظریه تاسف اولیه با تصمیم گیری متمرکز است. اما توسعه نظریه احساسات منفی که در آن شرایط کنونی قابل قبول در تصمیم گیری های مختلف وجود دارد. (پیترز 2004). اشاره به عنوان ناراحتی روان فرد پشیمان پس از تصمیم گیریدر خرید منجر می شود. حسرت خرید شامل راهبرد های مقابله و به حداقل رساندن خطر که شخصی بوده و به طور کلی شامل خود قضاوتی و احساس تاسف است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png