پرسشنامه وفاداری برند هدف پرسشنامه: سنجش وفاداری مصرف کننده به برند سازمان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد