http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری crm در بانک

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 34 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری crm در بانک متشکل از 40 سوال در دو بخش عوامل اصلی و موثر در در زمینه موانع پیاده سازی CRM و شاخص های مربوط به عوامل اصلی و موثر در در زمینه موانع پیاده سازی (CRM) می باشد.