دسته : پرسشنامه,همهتاریخ: 2016/05/21

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی معنویت در محیط کار

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png  دانلود ویژه اعضاء