http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 12 سوال و 2 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی

پرسشنامه فوق با هدف بررسی بررسی راطه غنی سازی شغلی و عملکرد شغلی می باشد. این پرسشنامه متشکل از 12 سوال و 2 مولفه می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره گذاری شده است.

هدف غنی‌سازی شغل حداکثرسازی علاقه و چالش‌های شغلی است. این امر با فراهم کردن شغلی با مشخصات زیر محقق می‌گردد(آرمسترانگ، 2006).

_ شغل کارمند، شغلی کامل باشد. به طوری کارمند احساس نماید شغل دارای یک سری از وظایف و فعالیت‌ها است که نهایتاً منجر به نتیجه یا محصولی ملموس و قابل درک در سازمان گردد.

_ شغل دارای تنوع باشد و شامل مسئولیت تصمیم‌گیری گردد و بر خروجی شغل، تا حد امکان کنترل داشته باشد.

_ شغل دارای ویژگی بازخورد مستقیم باشد به شکلی که مشخص نماید که کارمند تا چه حد از عهده‌ی انجام وظایف شغل مذکور بر آمده است.

مفهوم غنی‌سازی شغل در سال 1968 و توسط روانشناس آمریکایی دانشگاه MIT، هرزبزگ مطرح گردید و غنی‌سازی شغل صرفاً افزایش وظایف یک شغل (تنوع) یا ایجاد فرصت‌های گردش شغلی نیست (هِرزبرگ، 1968). طرفداران این رویکردها معتقدند غنی‌سازی شغل ممکن است منجر به کاهش بی‌علاقگی کارمندان منجر شود اما نتیجه غایی بایستی افزایش انگیزش در میان کارکنان باشد.

عملكرد شغلی به عنوان مفهومی عمومی ولی به درستی تعریف نشده (تا كنون) در روانشناسی سازمانی و صنعتی، شاخه‌ای از روانشناسی كه مربوط به مسائل محیط كاری و مدیریت منابع انسانی است. عملكرد شغلی به حالتی اطلاق می‌شود كه آیا افراد شغل خود را به خوبی انجام می‌دهند. نظریه كمپل و همكاران در میان نظریه‌های مختلف عملكرد شغلی به عنوان نظریه شاخص محسوب می‌شوند (كمپل، 1990 و كمپل و همكاران، 1993).

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com