دسته : پرسشنامه,همهتاریخ: 2016/05/22

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه:  اندازه گیری عملکرد کارکنان را در حوزه ی وظایف شغلی

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 15 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلـود ویژه اعضـاء