دسته : پرسشنامه,همهتاریخ: 2016/05/22

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 35 سوال 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد