پرسشنامه هدف پرسشنامه: سنجش رضایت مشتریان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت:word

?تعداد سوال: 14 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

قیمت: رایــــــــــگان

دانلود دانــلــــــــــــود

 

 

Print Friendly, PDF & Email