پرسشنامه هدف پرسشنامه: سبک هویت برزونسکی

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت:word

?تعداد سوال: 40 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

دانلود دانــلــــــــــــود

 

توضیحات

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی به منظور هویت افراد توسط برزونسکی در سال ۱۹۸۹ ساخته و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی ۴۰ عبارتی است که از ۴ زیر مقیاس تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتنابی و تعهد است.

پرسشنامه سبک هویت ( برزونسکی ، ۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی، ۹ سوال مربوط به مقیاس هنجاری،۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلی ثانویه استفاده می شود ویک سبک هویتی محسوب نمی شود.

سوالات پرسشنامه

 • نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.
 • درباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.
 • به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم.
 • بر اساس ارزشهایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم.
 • ساعات زیادی را به خواندن و بحث با افراد درباره اعتقادات دینی ام می گذرانم.
 • وقتی با شخصی مسئله ای را مطرح می کنم، سعی می کنم نقطه نظرات او را درک کنم.
 • می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم.
 • درباره ارزشهایی که در پیش دارم، نگران نیستم. هر چه پیش آید خوش آید.
 • درباره اعتقادات دینی ام اطمینان واقعی ندارم.
 • طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم.
 • مطمئن نیستم که چه ارزشهایی را واقعاً حفظ کنم.
 • می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش بروند.
 • اگر نسبت به مشکلات خود نگران نباشم، معمولاً خود به خود حل می شوند.
 • مطمئن نیستم که در آینده می خواهم چه کاری را انجام دهم.
 • احساس می کنم کاری را که انجام می دهم (یا انجام داده ام) مناسب من است.
 • زمان زیادی را صرف خواندن و یا سعی در فهم مسائل سیاسی کرده ام.
 • هم اکنون درباره آینده فکر نمی کنم. تا آن موقع هنوز وقت بسیار است.
 • زمان زیادی را صرف صحبت با مردم کرده ام تا اعتقاداتی پیدا کنم که به کارم بیاید.
 • هرگز شک جدی درباره اعتقادات دینی خود نداشته ام.
 • مطمئن نیستم چه شغلی برای من مناسب است.
 • از زمان جوانی می دانستم می خواهم چه کاره شوم.
 • دارای مجموعه ای از اعتقادات قوی هستم که در موقع تصمیم گیری از آنها استفاده می کنم.
 • بهتر است یک سری اعتقادات محکمی داشته باشیم تا اینکه به عقاید مختلفی رو بیاوریم.
 • وقتی مجبور می شوم تصمیم بگیرم، تا آنجا که امکان دارد منتظر می شوم ببینم چه رخ می دهد.
 • وقتی مسئله ای دارم برای فهم آن بسیار فکر می کنم.
 • بهتر است در مواقع مشکل از متخصصین (پزشک، وکیل، معلم و …) نظر خواهی کنیم.
 • زندگی را جدی نمی گیرم فقط سعی دارم از آن لذت ببرم.
 • بهتر است مجموعه ای از ارزشها را در اختیار داشته باشیم تا اینکه بخواهیم گزینه های ارزشی دیگر را مورد ملاحظه قرار دهیم.
 • تا آنجا که ممکن است به مشکلات فکر می کنم.
 • مشکلات من می توانند مبارزه طلبی جالبی باشند.
 • از مشکلاتی که مرا به فکر فرو می برند دوری می کنم.
 • وقتی راه حل مشکل را می یابم دوست دارم همان را دنبال کنم.
 • وقتی تصمیم می گیرم زمان زیادی را صرف می کنم تا درباره انتخاب خود فکر کنم.
 • دوست دارم کارها را همان طور که والدین اصرار به انجام آن دارند، انجام دهم.
 • دوست دارم به مشکلات خود فکر کنم و به روش خود آنها را حل نمایم.
 • اگر از مشکل بالقوه ای چشم پوشی کنم، کارها معمولاً حل می شوند.
 • وقتی مجبور شوم تصمیم بزرگی بگیرم، دوست دارم تا آنجا که ممکن است درباره آن اطلاعات لازم را بدست آورم.
 • وقتی متوجه شوم مشکلی باعث نگرانی من می شود از آن دوری می کنم.
 • مردم نیاز دارند که به یک سری ارزش ها جهت زندگی کامل پایبند باشند.
 • بهتر است هنگام مشکل با دوستان و آشنایان مشورت کنیم.