http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش حمایت سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 16 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

تعدادی از سوالات پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر

  • سازمان براي نقش من در رفاه خود، ارزش قائل است.
  • اگر سازمان بتواند شخصي را با حقوق پايين تر بجاي من استخدام كند،‌اين كار را انجام مي دهد. (R)
  • سازمان در قدرداني از كوشش هاي فوق العاده ي من كوتاهي مي كند. (R)
  • سازمان قويا به اهداف و ارزش هاي من توجه می کند.
  • سازمان هر گونه شكايتي از جانب مرا ناديده مي گيرد.(R)
  • زماني كه سازمان تصميماتي را اتخاذ مي كند كه بر من تأثيرگذارند، از بهترين منافع من چشم پوشي مي نمايد. (R)

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com