پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی هدف پرسشنامه: تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 40 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

توضیحات

مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری

با پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT یک سیستم مدرن می تواند برای بهبود قدرت سازمان به منظور کاهش هزینه های داخلی به برقراری ارتباط بهتر با محیط و افزایش سود اقتصادی در بلند مدت اقدام کند. مشخص شده است که هتل ها با قیمت های مختلف و با کیفیت و اندازه اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در سطو ح مختلف وجود دارد(موریارتی و همکاران2008). در این راستا استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری با شکست مواجه خواهد شد و نتایج مورد انتظار در صورت استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در طول فراند را تضمین نمی کند. علاوه براین استفاده استراتژیک از فناوری دربازاریابی  یکی از فرصت های مهم در صنعت هتل است.

و به این دلیل است که لازم است برای دریافت اطلاعات مناسب از افراد مناسب به طوری که حق تصمیم گیری را می توان بوجود آرود و یا خدمات راارائه نمود(اوسن2000). علاوه براین استفاده از فناوری مدیریت ارتباط با مشتری به منظور افزایش توانایی حفظ روابط مشتری سودور است و به ارائه اطلاعات به منظور افزایش حفظ توانایی و به اشتراک گذاری فعل و انفعالات مشتری،تجزیه و تحلیل مناسب اطلاعات مشتری و سفارش سازی می باشد.(موکرجه و سینگ2009) علاوه براین سیریداک و همکارانش در سال  2011 استدلال کرد که با توجه به افزایش رقابت   وانتظارات مشتریان،هتل ها از ICT به عنوان یک ابزار برای برخورد با تغییرات محیطی استفاده کنند. در راستای این بحث مطالعات متعددی گزارش شده است که فناوری مدیریت ارتباط با مشتری یک اثر مثبت ومعنی داری بر عملکرد سازمان دارد.(عبدالعاطف2011).

پرسشنامه متشکل از 40 سوال و 6 مولفه که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است. همچنین مدل مفهومی مرتبط با پرسشنامه به انتهای این پرسشنامه پیوست گردیده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png