پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی بازاریابی اجتماعی در جامعه هدف

فرمت: Word

?تعداد سوال: 30 سوال و 7 مولفه (عامل اثربخشی، عامل اعتماد، عامل قابلیت دسترسی، عامل قیمت، عامل محصول، عامل تنوع، عامل ترویج)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جديدي است كه می كوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مديران بازاریابی سازمان ها نا گزيرند در تعيين راهبرد ها و خط مشی های بازاريابي خود عوامل مهمي نظير خواسته هاي مصرف كنند گان و منافع جامعه در كوتاه مدت و بلند مدت را در نظر بگيرند.

پرسشنامه فوق، ذیل با هدف سنجش بازاریابی اجتماعی در جامعه هدف طراحی شده است که متشکل از  30 سوال و 7 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی خوب) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • انطباق تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی با نياز هاي شما در چه سطحی قرار دارد؟
  • فروشگاهی که از آن خریداری می نمائید تا چه اندازه در خدمات، فناوري، مشتري مداري و غيره منحصر بفرد و متمايز از بازار است؟
  • عملكرد تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی در چه سطحی از انتظارات شما قرار دارد؟
  • رضايت شما از  تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی در مقايسه با انتظاراتي كه كلاً از مصالح و تجهیزات مورد نظر داريد در چه حدی است؟
  • توانایی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی  را در ارتقاء شرایط محصول و برطرف نمودن نیاز افراد چه حدی می دانید؟
  • مراحل دريافت  تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی خریداری شده را در چه سطحی از شفافيت و اعتماد می دانید؟
  • شرکت مورد نظر وعده هايي را كه در مورد  تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی مي دهد به موقع و درست انجام مي دهد؟

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com