پرسشنامه آکر هدف پرسشنامه: ارزیابی ابعاد ارزش ویژه برند

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 32 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

توضیحات

مفهوم ارزش ویژه برند

دیوید آکر (1991) ابعاد ارزش ویژه برند را آگاهی از برند، پیوند های برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، و دیگر دارایی‌ های برند می‌داند. در حالی‌ که کلر (1993) دو رویکرد اصلی به اندازه‌گیری ارزش ویژه برند دارد (مستقیم و غیر مستقیم) و بر دو جز از ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری تاکید ویژه دارد: “آگاهی از برند” و “تصویر برند”. رویکرد مستقیم کلر به اقدامات بازاریابی از جمله کانال‌های توزیع، ارتباطات بازاریابی اثربخش، و غیره تاکید دارد و رویکرد غیر مستقیم، به پاسخ مشتری به عناصر مختلف برنامه بازاریابی شرکت توجه دارد.

یک برند قدرتمند نگرش مثبت مصرف کنندگان را نسبت به کلیه محصولات مرتبط با برندت قویت می کند. نگرش مثبت در پی درگیری و تجربه محصول حاصل می گردد. آگاهی مشتریان و ارتباط مستمر با برند منجر به کیفیت ادراک شده، ادراک کامل از محصول و در نهایت وفاداری مشتری می شود. این دیدگاه در پی نظریه خلق ارزش ویژه برند “مبتنی بر مشتری مداری” حاصل می گردد. مزیت این نوع دیدگاه در این است که بازاریابان به این شکل می توانند به طرقی دست یابند که از آن راه درگیری و وفاداری مشتری به برند را افزایش دهند. بنابر نتایج حاصله از تحقیقات پیشین کمپین های بازاریابی موفق در خصوص برندسازی تاثیرات شایانی بر ذهن مخاطبین و مشتریان گذاشته اند.

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان دنیای بازاریابی با ارزشترین دارایی غیر ملموس سازمان، ارزش ویژه برند است. مطابق مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته ارتباط مستقیمی میان ارزش ویژه برند و عملکرد مالی سازمان وجود دارد. شاخص هایی چون سودآوری و حجم فروش در ارتباط مستقیمی با ارزش ویژه برند شرکت قرار دارند. مشتریان همانگونه که نسبت به موفقیت یا شکست شرکت اظهار نظر می کنند نسبت به ارزش ویژه برند نیز فکر می کنند.

….

_  دریافت ترجمه مقاله بازاریابی ارزش ویژه برند، وفاداری برند، رضایت مشتری