پرسشنامه تبلیغات بر نگرش مشتری هدف پرسشنامه: بررسی اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 36 سوال و 7 مولفه و 5 زیر مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده متشکل از 36 سوال و 7 مولفه و 5 زیر مولفه می باشد که به بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر نگرش رفتار مصرف کننده می پردازد. مدل پرسشنامه در فایل پرسشنامه آمده است و همچنین مقاله بیس این پرسشنامه به پیوست پرسشنامه رسیده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

_ ارائه اطلاعات در تبلیغات پخش شده از سیما تا چه حد به معرفی خدمات بانک کمک می کند و بر افزایش تمایل به استفاده خدمات بانک بر شما تأثیر دارد.

_ در تبلیغات بازرگانی سیما توصیف خدمات بانکی بانک چقدر در افزایش اقدام به استفاده خدمات بانک بر شما تأثیر دارد.

_ بیان خدمات بانکی دریافت شده در تبلیغات خدمات یک بانک از سیما به چه میزان در افزایش اقدام به استفاده از خدمات بانک بر شما تأثیر دارد.

_ معرفی جزییات فعالیت بانک و ارائه خدمات به مشتری از سوی بانک چه میزان در معرفی خدمات بانکی و افزایش استفاده از بانک بر شما تاثیر دارد.

_ بیان تنوع خدمات بانکی و ویژگی هر یک خدمات در تبلیغ یک خدمات بانکی از سیما چقدر در معرفی خدمات بانکی و افزایش استفاده بانک بر شما تاثیر دارد.

_ استفاده از شعار بانکی در تبلیغ بانک از سیما چه مقدار در معرفی خدمات بانکی و افزایش تمایل شما به استفاده از بانک بر شما تأثیر دارد.

_ استفاده از عنوان (تیتر) مناسب در تبلیغات چقدر در جلب علاقه شما به استفاده از بانک، تأثیر دارد.

_ استفاده از گویش محلی برای معرفی بانک در سیما چقدر باعث تحریک شما به انتخاب بانک می شود.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط