عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: A case study of the Ontario construction industry

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی

رشته: منابع انسانی

سال انتشار: 2017

پروپوزال مقاله: دریافت

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

دانلود اصل مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

مقاله ISI تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد

Abstract Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers

Introduction:The construction industry hashita plateau interms of safety performance.Safety climateis regardedasa leading indicatorof safety performance; however,relatively littlesafetyclimate researchhas been done in theCanadian construction industry. Safety climate may be geographically sensitive, thus it is necessary to examinehow the construct of safety climate is defined and used to improve safety performance in different regions. Onthe other hand, more and more attention has been paid to job related stress in the construction industry. Previousresearch proposed that individual resilience may be associated with a better safety performance and may helpemployees manage stress. Unfortunately, few empirical research studies have examined this hypothesis. Thispaper aims to examine the role of safety climate and individual resilience in safety performance and job stressin the Canadian construction industry.

Method:The research was based on 837 surveys collected in Ontariobetween June 2015 and June 2016. Structural equation modeling (SEM) techniques were used to explore the im-pact of individual resilience and safety climate on physical safety outcomes and on psychological stress amongconstruction workers.Results:The results show that safety climate not only affected construction workers’ safetyperformance but also indirectly affected their psychological stress. In addition, it was found that individualresilience had a direct negative impact on psychological stress but had no impact on physical safety outcomes.Conclusions:Thesefindings highlight the roles of both organizational and individual factors in individual safetyperformance and in psychological well-being.Practical applications:Construction organizations need to notonly monitor employees’ safety performance, but also to assess their employees’ psychological well-being.Promoting a positive safety climate together with developing training programs focusing on improvingemployees’ psychological health—especially post-trauma psychological health—can improve the safetyperformance of an organization.©2017TheAuthors.PublishedbyElsevier Ltdon behalfofNationalSafetyCouncil.Thisisan open accessarticleunder

Keywords: Safety climate, Positive psychological states, Canadian construction industry, Injuries and accidents, Psychological health

ترجمه مقاله 3567: تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی

مطالب مرتبط