عنوان انگلیسی مقاله:

Business nonprofit partnerships as a driver of internalmarketing in nonprofit organizations. Consequencesfor nonprofit performance and moderators

ترجمه عنوان مقاله: مشارکت تجاری غیر انتفاعی به عنوان یک راننده فروش داخلی در سازمان های غیر انتفاعی. نتایج برای عملکرد غیر انتفاعی و مدیران

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

سازمان های غیر انتفاعی (NPOs) با فشار های رقابتی ناشی از چالش های پیچیده اقتصادی و اجتماعی مقابله می کنند. ظرفیت آنها برای انجام مأموریتشان به طور گسترده ای بستگی به توسعه اتحادیه های موفق با ذینفعان کلیدی خارجی و داخلی، از جمله روابط تعاونی دارد. در این زمینه، هدف این تحقیق آن است که: (1) کدامیک از مشارکت های تجاری و غیر انتفاعی (BNPP)، توسعه ی یک رویکرد درونی داخلی توسط NPO را تقویت می کند، (2) تاثیر این رویکرد به مدیریت منابع انسانی عملکرد غیر انتفاعی، و (3) اثر تعدیل کننده احتمالی استراتژی تأمین مالی غیر انتفاعی تجزیه و تحلیل کنید.

این تحقیق تجربی، بر اساس یک نظرسنجی از نمونه از سازمان های غیر انتفاعی اسپانیا، نشان می دهد که روابط تعاونی بین سازمان های غیر انتفاعی و سازمان های تجاری به طور گسترده ای با فرایند انتقال دانش همراه است، که منجر به بهبود وضعیت غیر انتفاعی می شود، اگر چه این اثرات مثبت به ظرفیت سازمان های غیردولتی وابسته به تولید درآمد از منابع تجاری بستگی دارد.

واژگان کلیدی: مشارکت غیر انتفاعی کسب و کار، بازاریابی داخلی، سازمان های غیر انتفاعی، عملکرد غیر انتفاعی، بازرگانان تجارتی غیر انتفاعی

مقدمه مقاله

مقدمه

توسعه روابط تعاونی با ذینفعان بین المللی و خارجی، از جمله اتحاد با سازمان های دیگر، برای غیر انتفاعی (NPO) جهت حصول اطمینان از عدم موفقیت و بقاء بلند مدت حیاتی است (Wellens and Jegers، 2014). در حالی که روابط تعاونی با اهداکنندگان و نهادگزاران کلیدی برای ایجاد مشارکت خصوصی است، هم شرکای تجاری و هم افراد سازمانهای غیر انتفاعی تبدیل به متحدان راهبردی می شوند تا ظرفیت سازمان های غیردولتی برای تولید درآمد از فعالیت های تجاری افزایش یابد.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط