عنوان انگلیسی مقاله:

Implementation of Enterprise Resource Planning Systems in Kenyan Public Universities, A Case of Masinde Muliro University of Science and Technology

ترجمه عنوان مقاله: پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی در دانشگاه های دولتی کنیا: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت دانشگاه ماسینده مالیرو

رشته: مدیریت دانش

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله

Due to market competition and continuous pressure on businesses, there is always a need to adopt innovative tools and techniques, to reduce waste and concentrate on value adding activities. Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services for lower costs. ERP systems can help university leaders to face these challenges by, aligning their business processes and providing essential information to facilitate timely moreinformed decision making. Implementation of ERP systems is costly as revealed in the study of Ohio States University and University of Minnesota where the budgeted cost increased by 62% and do not produce returns immediately. This raises concern on implementation of ERP in Kenyan Universities. The purpose of this study was to examine the implementation of ERP system in Kenyan public Universities. The research designs used was descriptive survey designs. The target population was115 staff and the study sample consisted of 60 staff.
The study used questionnaires and interview schedules as research instruments. Reliability of the instruments was ensured by piloting the questionnaire. Validity of the research instruments were ensured through the advice of the specialist in the Department of Business Management in the School of Human Resource Development

whose views were incorporated in redrafting the final instruments. Both qualitative and quantitative data were collected and analysed. Analysis of data collected was done using regression, correlation and descriptive statistics. The study findings revealed that 85% of implementation of ERP system is accounted for by integration
of Human Resource, Finance, Procurement, Students Affairs and Computer Science. Also Gender and duration of use of ERP system were significant to ERP systems implementation where 28.8% of implementation of ERP system was accounted for by gender and duration of use.

Keywords: ERP, Implementation, Masinde Muliro, Universities

مقدمه انگلیسی مقاله

Management of information in the current business environment has become a powerful driver in performance of business processes as it determines organizational growth and sustainability (Siriginidi, 2007). With increased globalization, firms are facing unprecedented competition since they operate in a dynamic environment (Watanabe, Hobo 2003). This has seen them invest heavily in information systems in the effort of integrating and coordinating their activities for efficiency and effectiveness. As a result, most western countries around the world have implemented integrated information systems known as Enterprise Resource Planning. Information in business organizations is usually spread across a number of home grown computers with different information systems that house different organizational functions (Zhang, Lee, Huang, Zhang & Huang, 2005); these form information islands that can hardly support business processes in a coherent manner (Hendrickson 2010). For this reason, organizations that need to manage their processes well require enterprise wide systems that are capable for integrating enterprise business functions (Watanabe and Hobo 2003). Therefore, Enterprise Resource Planning systems were developed to address this problem. Enterprise Resources Planning (ERP) system is a commercial and configurable software package that manages and integrates all the information flowing through the functional areas in the organization (Chen 2011). These include financial, accounting, supply chain and customer information, sales and distribution, production planning, materials management and human resources management. ERP system consists of software support modules where information is flowing between them and they share a central database (Clemmons, Simon 2001).

http://modir3-3.ir/images/drtrans.png