عنوان انگلیسی مقاله:

Total quality management, corporate social responsibility and performance in the hotel industry

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت در صنعت هتلداری

رشته: مدیریت صنعتی

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله

مقدمه مقاله

مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) به عنوان منابع بالقوه جهت دستیابی به برتری رقابتی پایدار شناخته شده اند. TQM فلسفه مدیریتی شناخته شده در سطح وسیع می باشد که برای تولید ارزش مشتری برتر و تامین نیازهای مشتریان و در نتیجه افزایش سودآوری و بهره وری، برارتقاء مداوم فرایند تاکید می کند. شرکت ها همچنین تشویق شده اند تا به شیوه مسئول از لحاظ اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) رفتار کنند. عموم، دولت ها، مشتریان و دیگر ذینفعان انتظار دارند شرکت ها مسئولیت های اجتماعی و محیطی شان را تشخیص داده و برای تقلیل تاثیرات منفی عملیات ها، شیوه های کسب و کار را تنظیم (وفق داده) و به جوامعی که در آنها خدمت می کنند، کمک مثبتی کنند.

CSR اغلب از لحاظ فلسفه مدیریت به عنوان شیوه ای هماهنگ برای کسب و کار شناخته شده است که آن را می توان به شکل ادغام نگرانیه ای اجتماعی و محیطی در عملیات های کسب و کار شرکت و برهم کنش ها با ذینفعان به صورت داوطلبانه و اختیاری تعریف نمود. CSR باید در فرهنگ سازمانی گنجانده شود. از این دیدگاه، شیوه های اجتماعی اجرا شده از سوی شرکت، راهی مناسب برای انجام کارها شناخته شده اند، حتی اگر ربطی به موضوعات و نگرانی های مالی نداشته باشند. CSR اعمالی را ترویج می دهد که فراتر از منافع شرکت بوده و قانوناً به آنها نیاز می باشد. دلایل مختلفی برای اجرای CSR از سوی شرکت وجود دارد: پاسخ به نیازهای خاص ذینفعان، ارتقاء عملکرد شرکت، افزایش شهرت و اعتبار شرکت، خلق و تولید وفاداری مشتری یا قبضه کردن (به انحصار درآوردن) ضمانت های اجرایی قانونی.

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت در صنعت هتلداری

مطالب مرتبط