عنوان انگلیسی مقاله:

Embrace perform model: Complexity theory, contrarian case analysis, and multiple realities

ترجمه عنوان مقاله: مدل پذیرش و انجام: نظریه پیچیدگی، روش تجزیه و تحلیل متضاد و واقعیت های متعدد

رشته: تجارت الکترونیک

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: pdf

دانلود دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله

This essay describes tenets of complexity theory including the precept that within the same set of data X relates to Y positively, negatively, and not at all. A consequence to this first precept is that reporting how X relates positively to Y with and without additional terms in multiple regression models ignores important information available in a data set. Performing contrarian case analysis indicates that cases having low X with high Y and high X with low Y occur even when the relationship between X and Y is positive and the effect size of the relationship is large. Findings from contrarian case analysis support the necessity of modeling multiple realities using complex antecedent con figurations. Complex antecedent con figurations (i.e., 2 to 7 features per recipe) can show that high X is an indicator of high Y when high X combines with certain additional antecedent conditions (e.g., high A, high B, and low C) and low X is an indicator of highYaswell when low X combines in other recipes (e.g., high A, low R, and high S), where A, B, C, R, and S are additional antecedent conditions. Thus, model ing multiple realities configural analysis is necessary, to learn the con figurations of multiple indicators for high Y outcomes and the negation of high Y. For a number of X antecedent conditions, a high X may be necessary for high Y to occur but high X alone is almost never sufficient for a high Y outcome

Keywords: Antecedent, Configuration, Contrarian case, fsQCA, Model, Necessary

مقدمه مقاله

Introduction: beyond rote applications of regression analysis The end is near. Time now for a new beginning! This essay elaborates on the perspective that the current symmetric-based dominant logic in research in the management sub-disciplines is less informative and less theoretically useful than the alternative logic of asymmetric testing (McClelland, 1998; Woodside, 2013a, 2013b ). The contribution here provides details of why and how to use this relatively new theoretical stance and analytics in the management sub-disciplines. The dominant logic in research in papers submitted to leading journals in the fields of marketing, management, finance, and international business includes question-and-answer surveys using 5 and 7 point scales and analyses of the resulting data using structural equation modeling; for example, about 7 of 10 submissions to the Journal of Business Research employ these features. The use of structural equation modeling(SEM) becamepopular in the 1980s andhas grown to become central in thedominantlogic in craftingandtestingmodels well into the 21st century. SEM combines and extends factor analysis and multiple regression analysis (MRA). SEM and MRA are symmetric tests that report on the “net effects ” of variables on a dependent variable with a set of independent variables.

 

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

مطالب مرتبط