عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of export intensity in emerging markets: An upper echelon perspective

ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

رشته: مدیریت بازاریابی، بازارگانی بین الملل

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

مشاهده چکیده

چکیده مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

از کشور هند به عنوان مثال استفاده می کنیم، این مقاله استفاده از تئوری رده ی بالا را برای بازارهای در حال ظهور توسعه می بخشد تا اثرات آن را بر شدت صادرات بنگاه ها را بررسی کند. پنج ویژگی تیم مدیریت ارشد که بر شدت صادرات شرکت اثر گذار است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح آموزشی، عدم تجانس کاربردی، قرار گرفتن در امور بین المللی، سن و مدت تصرف شرکت فعلی. با تمرکز بر این صنایع – کالاهای مصرفی در حال تغییر، خودروها، دارو و منسوجات – مدت زمان مطالعه از 2007 تا 2012 بوده است: بسیاری از فرضیه های این پژوهش مورد حمایت قرار گرفته است و برخی از نتایج به دست آمده از نتایجی که قبلا برخی در بازارهای در حال توسعه یافته اند، متفاوت است.

ترجمه مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

مطالب مرتبط