عنوان انگلیسی مقاله:

Mapping the intellectual structure of modern leadership studies

ترجمه عنوان مقاله: طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

رشته: رفتار سازمانی

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله

Purpose: The purpose of this paper is to explore and map the intellectual structure of leadership studies during 1997-2006. This paper also attempts to help researchers identify the important publications and the influential scholars as well as the correlations among these publications using citation and co-citation.
 
Design/methodology/approach: In this paper, co-citation analysis and social network analysis techniques are used to research knowledge network of the leadership literature by analyzing 31,232 cited references of 2,322 articles from two leadership related journals in social science citation index and science citation index databases.
 
Findings: Four factors emerged in this paper: effectiveness of leadership style, leadership theory and development, leadership categorization, and current issues of leadership research.
 
Originality/value: This paper provides management researchers a tool for evaluating leadership publications and provides a systematic and objective means of determining the relative importance of different knowledge nodes in the development of the leadership research.

Keywords: Leadership, Leadership development, Social networks

Paper type: Research paper
 

Introduction Mapping the intellectual structure of modern leadership studies

Today’s organizations, more than ever, need effective leaders who understand the complexity of the ever-changing global environment; who have the intelligence, sensitivity, and ability to empathize with others; and who can motivate their followers to strive for excellence. Latour (1987) uses scientometrics epistemology to portray the knowledge networks of leadership in terms of its intellectual architects (who), their respective contributions (what), and the time and place in which they published them (when and where) in leadership area.

We collected citation data over the ten-year period of 1997-2006 from every issue of leadership quarterly (LQ) and educational leadership (EL). A detailed analysis of 31,232 citations contained in the 2,322 sources articles has been done to trace historical leadership study development and paradigms timeline.

ترجمه مقاله طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن