عنوان انگلیسی مقاله:

An ERP model for supplier selection in electronics industry

ترجمه عنوان مقاله: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

رشته: تحقیق در عملیات پیشرفته، برق، کامپیوتر

سال انتشار: 2003

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود اصل مقاله

 

چکیده مقاله

supplier selection in electronics industry

Asus Tech. is the largest motherboard manufacturer in Taiwan. Hundreds of suppliers cooperate with the company in business. So that supplier selection is the most important function of a purchasing department in the enterprise. An enterprise resource planning (ERP) system in the process of supplier selection may result in the great savings in both costs and man hours. In the concept of push and pull, an ERP system acts as an efficient tool in the resource integration and profit creation for a company.

Through ERP, a decision manager can clearly realize the strength and weakness of the purchasing operation. To establish a real-time purchasing environment, a methodology of analytic network process (ANP), technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and linear programming (LP) are effectively applied in the supplier selection process. ANP and TOPSIS are used to calculate the weight and give suppliers a ranking; LP effectively allocates order quantity to each vendor. As to the result, four PC board suppliers are given orders for 1200, 727, 1000 and 73 pieces.

Keywords: ERP, ANP, TOPSIS, Linear programming, Supplier selection, Push and pull concept

[stextbox id="grey" caption="مقدمه مقاله" collapsing="true" mode="js" direction="rtl" shadow="false"]

ERP model for supplier selection

ERP is an information system to plan and integrate all of anenterprise’s subsystems including finance, purchase, production,human resources and sales. The primary function of ERP is to inte-grate the interdepartmental operation procedures and manage-ment information systems (Yang, Wu, & Tsai, 2007). ERPeffectively reduces supply chain cost, shortens production time,improves products’ quality, provides better service to the cus-tomer, and balances the forecasted supply and demand.Fig. 1isan ERP integration system which includes the main divisions ofthe enterprise that need to link and integrate. Effectively imple-menting an ERP system from buyer to supplier may reduce signif-icant cost and substantial amounts of time (Tarantilis, Kiranoudis,& Theodorakopoulos, 2008).

Supplier selection and order allocation are the most significantissues in the purchasing division of enterprises, and these two is-sues can be effectively integrated into an ERP system to optimizethe purchase environment. Selecting the right suppliers not onlybrings substantial benefits for companies but also increases cus-tomer satisfaction.Chen, Lin, and Huang (2006)concluded thatthe supplier selection problem is a group-decision problem madeunder numerous criteria, as well as uncertain and imprecise data.Manufacturers must cooperate or have interactions with suppliersto maximize productivity and minimize the total cost (Chou &Chang, 2008).

http://modir3-3.ir/images/drtrans.png