عنوان انگلیسی مقاله:

Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees

ترجمه عنوان مقاله: تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

رشته: مدیریت جهانگردی

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود اصل مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

The role of task feedback from supervisor …

مشاهده چکیده

مقدمه

استرس کار عمدتا به دلیل اهمیت آن در سلامت روانی کارکنان، که به نوبه خود بر کیفیت خدمات و اثربخشی سازمان تاثیر گذار است، به یکی از موضوعاتی که به طور گسترده ای در پژوهش ها مورد مطالعه قرار می گیرد، تبدیل شده است. این منطقی است که انتظار داشته باشیم استرس کار ارتباط منفی با نگرش ها و عملکرد شغلی داشته باشد. محققان دریافته اند که استرس ناشی از کار نتایج منفی از قبیل خیانت، روحیه پایین، فرسودگی شغلی، غیبت از کار، جست و جو به دنبال کار دیگر، یا گردش های داوطلبانه، در بر دارد که مخل سازمان و اعضای آنهاست. با این حال، مقالات موجود عمدتا نتایج مخلوط و یافته های متناقضی در مورد ارتباط بین استرس کار و نتایج کار ارائه کرده اند.
تعدادی از مطالعات دیگر تنها یک رابطه نسبتا کم را نشان میدهد و یا هیچ رابطه ای را بین استرس کار و نتایج کار نشان نمی دهد. در مطالعه برتز و همکاران (1994) به دنبال شغل، ارتباط معنی داری بین استرس و شکار شغل و یا قصد ترک از شغل پیدا نشده است. همگام با این مطالعه، چندین مطالعه دیگر نشان می دهد که استرس ممکن است لزوما به نتایج منفی منجر نگردد، اما در عوض ممکن است تأثیر مثبتی بر اثربخشی سازمانی داشته باشد . به عنوان مثال، جکس و همکاران (2001) بین کار بیش از حد و رفتار مقابله ای فعال ارتباط معنی داری نیافتند. رفتار مقابله ای فعال بیانگر فعالیت هایی است که به اقدامات آغاز شده توسط فرد برای حل مشکلات مربوط به کار اتلاق می گردد.

دانلود ترجمه مقاله

مطالب مرتبط