عنوان انگلیسی مقاله:

The consumer experience: The impact of supplier effort and consumer effort on customer satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: تجربه مصرف کننده: تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

اغلب تحقیقات موجود در ارائه تجربیات تأثیر چنین پیشنهاداتی را بر ارزیابی مصرف کنندگان (مثلا رضایت مشتری) بررسی می کند. با وجود این تحقیقات موجود پیشنهادات تجربی تلاش همگان که شامل عرضه کننده و مصرف کننده می شود نادیده گرفته می شود که این تلاش می تواند بر ارزیابی تاثیر بگذارد. برای رسیدگی به این شکاف، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش خود مصرف کننده بر ارزیابی مصرف کنندگان از ارائه خدمات تجربی از نظر رضایت مشتری پرداخته است. دو آزمایش، شامل دو پیشنهاد مختلف تجربی، انجام شده است. در هر دو آزمایش، تلاش عرضه کننده (کم در مقابل بالا) و تلاش مصرف کننده (کم در مقابل بالا) بررسی شدند. در این تحقیق رضایت مشتری متغیر وابسته می باشد. نتایج نشان می دهد که تلاش های تامین کنندگان بالا رضایت مشتری را افزایش می دهد و تأثیر تلاش مصرف کنندگان یا غایب یا غیر مستقیم با تاثیر منفی است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تقسیم تلاش تقاضای تامین کننده (یعنی مصرف کننده متوجه می شود که عرضه کننده تلاش بیشتری نسبت به مصرف کننده صرف کرده است) به طور مثبت رضایت مشتری را افزایش می دهد.

مقدمه مقاله

مقدمه مقاله

محققان در زمینه هایی مانند خرده فروشی، گردشگری و خدمات معتقدند که شرکت ها باید خدمات تجربی به مصرف کنندگان ارائه دهند؛ به این معنا که پیشنهاد باید شخصی، جذاب، قانع کننده، قابل یادآوری و واکنش شدید مثبت باشد. یکی از دلایل اصلی این است که خدمات به طور فزاینده ای به فروش می رسد (Lemke و همکاران، 2011)، و ارائه خدمات تجربی به عنوان یک گزینه برای ایجاد خدمات متفاوت است (Walls et al.، 2011).

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط