عنوان انگلیسی مقاله:

An investigation of service quality, customer satisfaction and loyalty inChina’s airline market

ترجمه عنوان مقاله: بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی چین

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده
وفاداری مشتری منبع منافع رقابتی و دارایی مهمی مهم برای هر سازمان است، اما شواهد تجربی از بازار هواپیمایی چین در مورد عوامل تعیین کننده رضایت مسافران و وفاداری کم است. این مقاله به بررسی کیفیت خدمات چهار خطوط اصلی در بازار داخلی چین می پردازد و ارتباط بین کیفیت خدمات خود و رضایت مشتری را بررسی می کند و همچنین شرایطی که خطوط هوایی می توانند مسافران موجود را حفظ کنند. با توجه به مطالعات قبلی، متغیرهای کیفیت خدمات، عوامل مهمی در سطح رضایت مشتری هستند. با این حال، خدمات رضایت بخش نتوانست منجر به وفاداری مشتریان در میان مسافران تجاری شود. در مقایسه با خطوط هوایی هانان، مسافران مسافری با Air China، China Southern و China Eastern بیشتر احتمال دارد که به یک حامل جایگزین تبدیل شوند، که نشان دهنده سطح پایین وفاداری برند است.
علاوه بر این، برنامه های پرواز مکرر (FFPs) به دلیل افزایش وفاداری مشتری به چهار خطوط اصلی عمده شکست خورده است، همانطور که در این مطالعه نشان داده شده است. هنگام مطالعه عوامل تعیین کننده رضایت مشتری و وفاداری مشتریان، لازم است که بین مسافرین تجاری و تعطیلات تمایز قائل شوید. قیمت گذاری بلیط تاثیر مثبتی و معنادار بر رضایت کلی مسافران داشت و به نوبه خود وفاداری مشتری را در میان مسافران گردشگری تقویت کرد اما هیچ تاثیری بر رضایت و وفاداری مسافران تجاری نداشت. برخی از متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، درآمد و تحصیلات برای یک گروه از مسافران قابل مقایسه هستند. پیشنهاد می شود استراتژی های بازاریابی مختلف برای هدف بخش های مختلف بازار برای بهبود وفاداری مشتری استفاده شود.
کلید واژه ها: رضایت مشتری، وفاداری مشتری، کیفیت خدمات هواپیمایی، خطوط هوایی چینی
مقدمه مقاله

مقاله isi

چین دومین بازار بزرگ حمل و نقل هوایی در جهان از لحاظ حجم مسافران و حمل و نقل هوایی در بازار داخلی خود از سال 2007 بوده است. در سال 2014، کل صنعت 392 میلیون مسافر و 5.9 میلیون تن حمل و نقل هوایی، 10.7 درصد و به ترتیب 5.9٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته است (اداره هواپیمایی شهری چین، 2015). بازار هواپیمایی چین یک بازار رو به رشد است که بر پایه جمعیت وسیع و رشد سریع اقتصادی است. یاتا 2014 (2014) پیش بینی می کند که چین در سال 2030 به عنوان بزرگترین بازار مسافر هوایی در ایالات متحده به عنوان ترافیک در داخل، از داخل و در داخل کشور اندازه گیری خواهد شد…

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری