عنوان انگلیسی مقاله:

Green marketing’ functions in building corporate image in the retail setting

ترجمه عنوان مقاله:  بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده فروشی

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

این مطالعه به بررسی ارتباط بین بازاریابی سبز، تصویر شرکت و قصد خرید در محدوده خرده فروشی از دیدگاه مصرف کننده می پردازد. در کل 389 پرسشنامه قابل استفاده از مصرف کنندگان زن که مشتری اصلی در خرده فروشی بوده اند انتخاب شده (فروشگاه های بزرگ) در سئول کره واقع بوده است، به دست می آیند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل عامل ثابت و مدل سازی معادلات ساختاری از طریق LISREL 8.8 انجام شد. یافته ها تایید می کنند که تصاویر شرکت ها شامل سه عامل هستند: مسئولیت اجتماعی، تصویر محصول و شهرت شرکت ها. در مدل تخمین زده شده، بازاریابی سبز اثر مستقیم بر مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول دارد. به طور خاص، عامل مسئولیت اجتماعی نقش مهمی در تاثیر بازاریابی سبز بر شهرت محصول یا شرکت ایفا می کند. از سه عامل تصویر سازمانی، تصویر محصول و شهرت شرکت تاثیر مستقیم بر روی اهداف خرید دارند، در حالی که مسئولیت اجتماعی به طور غیر مستقیم بر روی اهداف خرید در تنظیمات خرده فروشی تأثیر می گذارد. این مطالعه در مورد پیامدهای مدیریتی برای استراتژی بازاریابی از طریق ساختن تصاویر شرکت های تجاری بر اساس بازاریابی سبز بحث می کند.

کلید واژه ها: تصویر شرکت، بازاریابی سبز، تصویر محصول، خرده فروشی، کشور کره

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط