عنوان انگلیسی مقاله:

Does emotional intelligence moderate the relationship between mental health and job performance? An exploratory study

ترجمه عنوان مقاله: آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟ مطالعه پژوهشی

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود اصل مقاله

چکیده انگلیسی مقاله

http://modir3-3.ir/images/hand-modir123.com.gifچکیده مقاله

مقدمه آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد …

تا به امروز دانشمندان اثرات مستقیم از هوش هیجانی در نتایج مرتبط با سلام (باستین، بارنز و نتلبک، 2005؛ گام، کرسر و دالسکی، 2005؛ مارتینز، رامالو و مورین، 2010) را مورد بررسی قرار داده اند. هوش هیجانی به اختصار به عنوان توانایی” به انجام استدلال دقیق در مورد احساسات و توانایی استفاده از احساسات و آگاهی عاطفی به منظور ارتقاء تفکر” تعریف شده است (مایر، رابرتز و بارساد، 2008، صفحه 518). با این حال، تا به امروز برای بررسی نقش تعدیل کننده هوش هیجانی در رابطه بین سلامت و عملکرد هیچ آزمایشی و تحقیق انجام نشده است. از آنجا که ” شناسایی تعدیل کننده های مهم روابط بین پیش بینی و نتایج نشان دهنده بلوغ و پختگی از یک میدان تحقیق” مشکل می باشد (فرازیر، تیکس و بارون، 2004، ص 116)، هدف از این تحقیق بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی بر سلامت روان و عملکرد شغلی می باشد. (شکل 1 را ببینید).

دستیابی به این هدف به یک دلیل مهم وابسته است. یعنی که، محققان هوش هیجانی همواره این مسئله را که ممکن است افراد و سازمان ها دارای اهداف مشترک (مقایسه کنید با شاین، 1968) باشند را نادیده گرفته اند. برخی محققان این مفهوم را به وسیله پرسش زیر تفسیر می کنند: آیا “افراد از هوش هیجانی بهره می برند یا سازمان؟” با این وجود، با این حال، به جای پیش بینی چنین دیدگاه دوگانه ای، باید ضرورت کنار هم قرار دادن مسائلی مانند منافع فردی (به عنوان مثال، سلامتی روانی) و مزایای سازمانی (به عنوان مثال، با کارایی بالا) مدنظر قرار داده شود.

دانلود ترجمه مقاله آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟

مطالب مرتبط