عنوان انگلیسی مقاله:

The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective

ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور

رشته: بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

Introduction The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets

مشاهده چکیده

مقدمه

مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) هشت تا از بزرگترین اقتصاد های نو ظهور از هشت اقتصاد پیشرفته در سال 2025 بهتر و بیشتر خواهد بود (بانک جهانی 2011). بازار های نوظهور سریع ترین رشد را در جهان دارند و بیش از نیمی از سرمایه مستقیم خارجی (FDI) را جذب می کنند (56 درصد). (UNCTAD 2015).

اشباع بازار های خرده فروشی در بازار های توسعه یافته مانند بازار آمریکا، کانادا و بازار های بخشی از اروپا محرک برند های جهانی است که به دنبال رشد در بازار های نوظهور مانند بازار هند، (ولش، آلون، فالبه 2006) است. در حقیقت، هند سومین مصرف کننده بزرگ جهان در سال 2020 خواهد بود (بومپری 2010) و به یکی از اهداف ترجیحی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل خواهد شد. بخش فرانشیزینگ هند در حال رونق گرفتن است و تقریبا در4 درصد تولید ناخالص داخلی سهم دارد و برآورد می شود که در سال 2017 به 30 درصد افزایش پیدا کند.

آزاد سازی و رفع محدودیت  بیشتر بازار های نو ظهور مانند بازار هند سطح رقابت را تشدید کرده است، بنابر این، برای شرکت ها ضروری است تا منابع جدید کسب مزیت رقابتی را جست و جو کنند (کومار آسوامی، مودامبی، سارانگا، تریپاسی 2012). در فرانشیزینگ، با توجه به اینکه برند در مرکزیت ارتباط فرانشیز قرار دارد، درک آنچه که باعث تحریک نام تجاری فرانشیزی می شود میزان پشتیبانی برای افزایش ارزش نام تجاری بسیار مهم است (بدرینارایانان، سا، کیم 2016). با این حال با وجود اهمیت فرانشیزیگ در بازار های نو ظهور (ژائو، نیل، وانگ 2008) تحقیقات تجربی محدودی وجود دارد که به بررسی محرک های موثر بر وفاداری به برند در بازار های B2B بپردازد. همچنین تحقیقات محدودی وجود دارد دیدگاه مشتریان در بازار های نو ظهور را در کشور هند و بخصوص در بازار B2B نشان دهد (شت و سینها 2015).

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B

مطالب مرتبط