کارت امتیازی متوازن

به طور کلی، BSC توسط کاپلان و نورتون توسعه داده شده است، به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد برای به دست آوردن سریع و در عین حال جامع چگونگی کسب و کار عملیاتی برای مدیران هستند.(1992, Kaplan and Norton) آن اضافه می کند اقدامات عملکرد استراتژیک غیر مالی به معیارهای مالی سنتی را به مدیران و مدیران اجرایی ‘متعادل’ از عملکرد سازمانی است. این است که بطور گسترده ای در تجارت و صنعت، دولت استفاده می شود، و سازمان های غیر انتفاعی در سراسر جهان به فعالیت های کسب و کار به چشم انداز و استراتژی سازمان را ردیف کردند، ارتباطات داخلی و خارجی و نظارت بر عملکرد سازمان در برابر اهداف استراتژیک بهبود می بخشد( Kaplan and Norton، 1992).

موفقیت  BSCیا یک وسیله مشابه به شناسایی روشن متغیرهای مالی و غیر مالی بستگی دارد، و اندازه گیری هدف و دقت و ارتباط عملکرد به پاداش و مجازات است. هدف از BSC  هدایت، کمک به مدیریت و تغییر در حمایت از استراتژی بلند مدت به منظور مدیریت عملکرد است. به طور کلی، یک سیستم BSC  برای عملکرد سیستم اندازه گیری، استراتژی سیستم ارزیابی در نظر گرفته شده است، و در ابزار ارتباطات، در همان زمان، توسط چهار دیدگاه مجزا به شرح زیر تعریف شده (1996 , Kaplan and Norton).

  • چشم انداز یادگیری و رشد شامل آموزش کارکنان و شرکت نگرش های فرهنگی که به خود اصلاحی هر دو فرد و شرکت وابسته است. در شرایط فعلی تغییر سریع تکنولوژیکی، در حال تبدیل شدن به دانش لازم کارگران را در حالت یادگیری مداوم است. متریک را می توان قرار داده و به مکانی برای راهنمایی مدیران در تمرکز وجوه آموزش، جایی که آنها می توانند بیشتر کمک می کند، ارجاع داد. در هر صورت، یادگیری و رشد تشکیل بنیاد ضروری برای موفقیت هر کارگر دانش سازمان است.

  • چشم انداز فرایندهای داخلی به کسب و کار داخلی فرآیندها اشاره دارد. متریک های مبتنی بر این دیدگاه، اجازه می دهند مدیران بفهمند که چگونه به خوبی کسب و کارشان در حال اجرا است و اینکه آیا محصولات و خدمات شان مطابق با نیاز مشتری است.

این متریک باید به دقت طراحی شده توسط کسانی که می دانند این فرآیندها ارتباط تنگاتنگی با ماموریت های منحصر به فرد دارند، این چیزی نیست که بتوان در خارج از دید مشاوران انجام داد.

  • چشم انداز مشتری بر رضایت مشتریان تأکید می ورزد. فلسفه مدیریت اخیر نشان داده است تحقق افزون اهمیت مشتری مداری و رضایت مشتری در هر کسب و کار است. این شاخص های پیشرو اقتصادی، اگر مشتریان راضی نیستند، آنها در نهایت تامین کنندگان دیگری پیدا کنید که نیازهای خود را برآورده کنید عملکرد ضعیف از این منظر است که در نتیجه یک شاخص پیشرو در آینده کاهش می یابد، حتی اگر تصویر مالی کنونی به نظر خوب می رسد. متریک در حال توسعه برای رضایت مشتریان باید تجزیه و تحلیل در شرایط از انواع از مشتریان و انواع فرآیندهای که برای یک محصول یا خدمت به آن دسته از گروه مشتری است ارائه شده باشد.

  • اطلاعات به موقع و دقیق بودجه، همیشه باید با اولویت مدیران همه اقدامات لازم را برای فراهم کردن آن، انجام دهد. در واقع، اغلب بیشتر از اندازه کافی پردازش مالی داده وجود دارد. با پیاده سازی یک پایگاه داده شرکت، امید آن می رود که بیش از پردازش بتواند متمرکز و خودکار شود. با این حال، نکته ای که در حال حاضر است، تأکید روی هدایت به وضعیت “نامتعادل” با توجه به دیگر چشم اندازهاست. شاید احتمالاتی برای ضرورت شامل داده قدیمی مالی وجود دارد، مانند ارزیابی ریسک و هزینه سود داده ها.

 BSC کمک می کند تا هر کس که در یک سازمان درک کند و به سمت یک دیدگاه مشترک، کار کند. سیستم کارت امتیازی تکمیل شده گیرنده تصویر  آینده در سازمان، با استراتژی کسب و کار، رفتار کارکنان و عملیات روز به روز را مورد نظر قرار می دهد از این رو ابزار مدیریت استراتژیک بسیار مهم است که به سازمان کمک می کند نه تنها به اندازه گیری عملکرد، بلکه مدیریت) تصمیم گیری استراتژی های مورد نیاز به تصویب رسید) اصلاح شده، به طوری که در دراز مدت اهداف به دست آورد (Sharma, 2009).

BSC به ما یک ابزار ارزشمند برای فعال کردن کارکنان به درک وضعیت شرکت، می دهد. باید در صورتی که شرکت برای رسیدن به پویایی به آن نیاز دارد به رقابت در دراز مدت بیانجامد این همچنین مستندات مفید را برای ما فراهم می کند توسعه مداوم این اقدامات برای کنترل است که به سرعت راهنمای شرکت در جهت دستیابی به اهداف و چشم انداز آن است. جدول 1 نمای کلی از فرآیند و همچنین ماهیت کار و مدت زمان مورد نیاز برای هر مرحله را نشان می دهد. همانطور که قبلا اشاره شد، تنظیم دقیق و نیز زمان اختصاص داده شده باید به اقتباس ویژگی ها و وضعیت هر یک از این شرکت باشد.

دریافت اصل مقاله