کاربرد های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

استخدام الکترونیکی

بستر اینترنت به طور چشمگیری مسیر استخدام شدن را برای بسیاری از سازمان ها و  همچنین جویندگان کار تغییر داده است. بسیاری از سازمان های بزرگ و کوچک، از اینترنت به عنوان یک منبع برای استخدام استفاده می کنند. آنها فرصت های شغلی را از طریق وب در سراسر جهان تبلیغ می کنند ( یحیی و عبدالله رشید 2013). سیستم اینترانت سازمانی، اغلب به منظور جست و جوی سوابق شغلی به منظور تعیین اینکه KSAOs کارکنان فعلی با نقش های خالی یا نقش های مورد نیاز در آینده ای نزدیک سازگار است استفاده می شوند. چنین سیستم هایی ممکن است به صورت خودکار یک لیستی از کارکنان واجد شرایط و افراد مورد نیاز برای فرصت های شغلی جدید فراهم کند( استون، استون و رومِرو لوکازِفسکی 2006). علاوه بر این، سیستم های مشابه ممکن است پیام هایی را به کارکنان ارسال کنند و در مورد منافع فرصت های شغل جدید سوال کنند. به طور کلی، سیستم استخدامی مبتنی بر منابع انسانی الکترونیکی برای رسیدن به جنبه های وسیع تری نسبت به سیستم استخدام سنتی بوجود آمده است (گوتال استون 2005، استون و رومِرو لوکازِفسکی 2003).

انتخاب الکترونیکی

سیستم های انتخاب مهم هستند زیرا آنها ابزاری هستند که سازمان ها به منظور افزایش احتمال تصدی نقش مورد نیاز از آن استفاده می کنند. این یک آزمون را از طریق ارتباط با نامزد ها از طریق ، ایمیل ، ویدئو کنفرانس  و مصاحبه های صوتی فراهم می کند. این فرآیند مصاحبه و ارزیابی نامزد ها برای یک شغل خاص و انتخاب یک فرد برای اشتغال بر مبنای معیار های معین آنلاین است. چنین سیستم هایی معمولا به متقاضیان اجازه می دهند که (1) رزومه خود را به صورت آنلاین ارسال کنند و (2)  به سازمان ها اجازه می دهد تا از نرم افزار های پیچیده برای اسکن اطلاعات کلیدی مربوط به شغل استفاده کنند  و (3) بازخورد سریعی در مورد سازگاری و تناسب با شغل را به متقاضیان ارائه می کند (استون، استون و رومِرو لوکازِفسکی 2006). سازمان ها از تست های آنلاین برای دستیابی به برخی از اهداف استفاده می کنند. برخی نیز برای ارزیابی KSAOs متقاضیان به شیوه ای مقرون به صرفه از آن استفاده می کنند. سازمان های دیگر از انتخاب های الکترونیکی به منظور انجام مصاحبه آنلاین یا شبیه سازی شرایطی که بر مبنای ارزیابی مهارت تفکر و تصمیم گیری طراحی شده است استفاده می کنند ( گوتال و فالب 2005). هنوز هم بعضی از سازمان ها برای متقاضیان شان تکمیل آنلاین فرم خود ارزیابی را فراهم می کنند. هدف از انجام این کار این است که درجه تناسب بین صفات متقاضی و فرهنگ سازمانی ارزیابی شود( یحیی و عبدالله رشید 2013).

غرامت الکترونیکی

غرامت الکترونیکی به منظور پیاده سازی سیستم پرداخت، ارائه سود و ارزیابی اثربخشی سیستم پاداش مورد استفاده قرار می گیرد ( دولبون و مارلِر 2005، استون 2005، استون و رومِرو لوکازِفسکی 2003). غرامت الکترونیکی از اینترنت به منظور توزیع جبران خسارت به صورت الکترونیکی در هر نقطه از کره زمین استفاده می کند. غرامت الکترونیکی ، اثربخشی روش های جبران خسارات را در مقابله با چالش ها افزایش می دهد و تمام جنبه ها طرح پرداخت را در طراحی طرح پرداخت  مدیریت و حفظ می کند و همچنین آن را با مدیریت استراتژیک سازمان هم راستا می کند.

چنین سیستم هایی می توانند بر دستیابی به اهداف سازمانی تاثیر گذار باشند. بنابراین، به عنوان مثال، چنین سیستم ها در صورتی موثر هستند که برای افراد پاداش و دیگر عوامل انگیزشی فراتر از انتظاراتشان را فراهم کنند. علاوه بر این، این برای متخصصان منابع انسانی در محیط های پویا و رقابتی زیر سودمند خواهد بود ( یحیی و عبدالله رشید 2013):

_ سادگی در نیاز های ضروری بدون وابستگی به کارکنان فناوری اطلاعات و پیچیدگی آن در ارزیابی اطلاعات انتقادی. به عنوان مثال، پایگاه های داده مدیریت دانش ، بهترین شیوه های درونی و بیرونی ، طراحی عدالت انفرادی و اطلاعات رقابتی.

_ پشتیبانی از تصمیم گیری بوسیله دسترسی شبانه روزی ( 24 ساعته) به اطلاعات جبرانی معنی دار برای مدیران و کارکنان کل شرکت.

_ توانمند سازی متخصصان مدیریت منابع انسانی بوسیله ساده سازی وظایف بوروکراتیک ازطریق شناسایی قابلیت های گردش کاری و پردازش بلا درنگ اطلاعات.

_ افزایش بودجه، مدل تاثیر سیستم های تشویقی و اطمینان از منصفانه بودن حقوق و دستمزد و تصمیم گیری برای ارائه اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد، تقسیم سود، افزایش استحقاقی و گزینه های مربوط به سهام.

_ بهبود عملکرد کارکنان از طریق اتصال به سیستم مدیریت عملکرد الکترونیک

_ حصول اطمینان از اینکه سیستم های جبران انصاف درونی و بیرونی داشته باشند.

_ افزایش رضایت کارکنان و سطح نگهداری.

مدیریت عملکرد الکترونیکی

یک برنامه نرم افزاری است که تکمیل ارزیابی عملکرد آنلاین را آسان می کند. هدف اولیه سیستم مدیریت عملکرد این است که رفتار کارکنان را کنترل و از تطابق آن با اهداف سازمان ، اطمینان حاصل کند. به منظور دستیابی به اهداف کلی از کنترل رفتار کارکنان، بسیاری از سازمان ها در حال حاضر از سیستم الکترونیکی به منظور تسهیل فرآیند مدیریت عملکرد استفاده می کنند. این سیستم معمولا به مدیران کمک می کند تا عملکرد ها را اندازه گیری و بازخورد لازم را به کارکنان ارائه کنند( کاردی میلر 2005، استون 2005، استون و رومِرو لوکازِفسکی 2003). یکی از دلایل مهم برای سازمان ها در استفاده از این سیستم، این است که آنها اجازه کنترلگسترده را می دهد و همچنین نیاز مدیران را به صرف زمان برای مشاهده رفتار کارکنان و ارزیابی عملکرد آنها از بین می برد. علاوه بر این ، سیستم الکترونیکی به منظور کمک به مدیران برای ارائه بازخود به کارمندان نیز استفاده می شود ( کاردی و میلر 2005).

علاوه بر این، آرنولد اندرسون نتیجه گرفت که” ارزیابی عملکرد یک مسیر را برای مدیران برای مشاهده رفتار کارمندان فراهم می کند زیرا برای مدیران بسیار سخت است که زمان کافی برای ارزیابی تک به تک فراد را با توجه به رشد کسب و کار  پیدا کنند. علاوه بر این او نیز مانند یحیی و عبدالله رشید مزایای این را بر شمرد

_ باعث صرفه جویی در زمان برای مدیران می شود. برای نشان داده آن، به جای تدوین گزارش، سیستم قادر است که داده های متریک سالانه را جمع آوری کند و از یک فرمول بوجود آمده بوسیله بخش منابع انسانی به منظور موفقیت ارزیابی عملکرد استفاده کند.

_ باعث اثربخشی گردش کار می شود و یک ارزیابی دقیق را ارائه می دهد. برای نشان داده آن، به جای انباشته کردن مقالات بر روی میز مدیریت، مدیر می تواند از طریق سیستم عملکرد الکترونیکی در وقت آزاد خود، محیط کاری را مورد بررسی قرار دهد که در نهایت باعث بهبود عملکرد کارکنان و ارتقا آنها می شود.

_ باعث حذف جاذبه بین مدیریت و کارکنان می شود. برای نشان داده آن، به جای بحث در مورد اینکه چگونه می توان یک طرح شغلی را برای کارکنان یا یک برنامه را برای رفع کاهش عملکرد هایشان ایجاد کنند آنها می توانند یک فرم آنلاین را پر کنند.

_ به راحتی می تواند اسناد ارزیابی را با فعالیت های توسعه ای مثل بازخورد 360 درجه و مدیریت استعداد ها ادغام کند.

_ یک سند زنده است به طوری که همه قسمت ها می توانند به راحتی به آخرین نسخه از آن در هر زمانی دسترسی داشته باشند و همچنین توسعه مداوم و ارزیابی را در طول سال تسهیل می کند.

آموزش الکترونیکی

اکثر شرکت ها به آموزش آنلاین به عنوان یک راه موثر برای بسط آموزش در سراسر سازمان، دسترسی به آن در هر زمان و هر مکان، کاهش هزینه های مستقیم ( مربیان، مواد چاپی و امکانات آموزشی) و هزینه های غیر مستقیم ( زمان سفر، محل سکونت و هزینه سفر ، از کار افتادگی نیروی کار) فکر می کنند.  با جلب توجه کردن این مزایای قابل توجه و قابل اندازه گیری، شرکت ها شروع به جست و جوی راه هایی برای ایجاد یک هسته آموزشی آنلاین و مدیریت و اندازه گیری کاربرد این قابلیت های جدید می کنند( سارود 2012). کلارک آدریش در سال 2004 ادعا کرد که آموزش الکترونیکی باعث کاهش هزینه های مدیریتی ، افزایش دقت و دسترسی کارکنان، و همچنین اندازه گیری بخش های مهمی از یک زنجیره یادگیری شامل مدیریت و سیستم تحویل از طریق استفاده از فرآیند ترکیبی پردازش های رایانه ها و شبکه ها، به اضافه، تکنیک های پیشرفته مانند شبیه سازی و جوامع هدف مثل مشتریان و فروشندگان می شود. راه حل های پیشرفته نشان می دهد که” آموزش الکترونیکی یک مهارت و تجربه جدید را از طریق فناوری های نوین ارائه می کند و مدل های یادگیری را به خوبی دگرگون و متحول می کند. یادگیری الکترونیک یک مجموعه اطلاعات، تعامل، همکاری و غیر حضوری است.

http://modir3-3.ir/images/drarticle.png