کارآفرینی از طریق تجارت الکترونیک 

کارآفرینی از طریق تجارت الکترونیک به این موارد خلاصه نمی شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه کارآفرینی در شیوه های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری ها و شبکه های مجازی، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و غیره همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات و در زمینه تجارت الکترونیک را نشان می دهد.

 عصر حاضر، عصر نوآوری است و اگر محصول بهبود کیفیت نبابد، به سرعت از چرخه رقابت حذف می شود و مسلما نوآوری و خلاقیت بهترین راه حل برای حفظ بازار موجود و دستیابی به بازار جدید است، در دنیای امروز بزرگترین سرمایه های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یاد گیرنده و خلاق آن هستند و ابن نیروها کسانی جز کار آفرینان نیستند.

کار آفرین فردی با نو آوری خاص است که ایده ها را به واقعیت تبدیل می کند و کار آفرینی موجب ارتقا و بهره وری، ابداعی پیوسته و مستمر در تولید کالاها، تعقیب و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد ثروت است.

تجارت الکترونیک و کارآفرینی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، کارآفرینی باعث خلاقیت و نوآوری در رشد و بر تجارت الکترونیک نبز تاثیر گذار است و تجارت الکترونیک در تسهیل و خلق ایده های نو و ایجاد بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود تاثیر مستقیمی خواهد داشت. 

  اینترنت شبکه مجازی است که تا حد زیادی مستقل از مکان است. این شبکه، بازاری بدون مرز است که می توان به راحتی در آن تجارت کرد. برای این منظور می بایست افراد کارآفرین با ایده های نو،شرکتهای اینترنتی را تأسیس کنند و پس از مدتی که ارزش  فوق العاده ای یافتند آنها را بفروشند.

گسترش تجارت الکترونیک سبب می شود هر روز افراد بیشتری جذب این بازار مجازی شوند. مؤسسات،سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی در همه کشورها بر آن شده اند تا معرفی محصولات و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند، از این رو اولین نیازی که فرا روی آنها قرار می گیرد، مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت کافی برای انجام چنین فعالیتهایی برخوردار باشند، طبیعی است که درآینده نمی توان  مؤسسه ای را عاری از متخصصان تجارت الکترونیک یافت.[9]

تجارت الکترونیک به عنوان محل ارتباط فناوری اطلاعات و بازار کسب و کار سبب شده است که بازار دائمی برای فعالیت و اشتغال عده بسیاری در این زمینه فراهم بیاید.

کارآفرینی از طریق تجارت الکترونیک می تواند شرایط تازه ای به وجود آورد که در آن تولید کنندگان، فروشندگان و مشتریان و تقریباً تمام عوامل دست اندرکار یک چرخه اقتصادی قادر باشند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات،خدمات،محصولات وپول بپردازند.اینترنت درقالب تجارت الکترونیک تئوری ها ونظریات جدیدی را طرح کرده که یکی از آنها اشتغال پیوسته است.در این نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را به استفاده از امکانات رایانه ای انجام میدهد و حاصل کار را از طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار میدهد.جالبتر آنکه دریافت دستمزد یا پرداخت مبلغ نیز با استفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری اینترنتی نظیر حسابهای اینترنتی و کارتهای اعتباری صورت می گیرد. مجموعه این فعالیتها و معاملات می تواند در قالب تجارت الکترونیک توسط کارآفرین بستر سازی شود تا زمینه اشتغال و تولید به وجود آید و کسب وکارهای کوچک اینترنتی انجام پذیرد.