پیاده سازی سیستم ERP

اصطلاح ERP طبقه نوظهوری از راه حل های سخت افزاری و نرم افزاری را توصیف می نماید که بر گسترش دامنه فعالیت سنتی سیستم های برنامه ریزی منابع تولیدی (MRP) اشاره دارد. در حالی که تمرکز MRP بر فرآیندهای تولید می باشد، نگاه سیستم های ERP بسیار گسترده تر بوده و بر یکپارچه سازی اطلاعات و یا توابع مدیریت داده در درون سازمان تمرکز دارند. سیستم ERP تلاشی است برای ایجاد یک ابزار یکپارچه که مدیریت توابع مختلف در سازمان را به انجام رساند. یک تعریف جامع بیان می کند که برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یک سیستم نرم افزاری تجاری و پیکربندی شده است که مدیریت و ادغام تمام جریان اطلاعات درحوزه های کاربردی در سازمان را برعهده می گیرد.

از اوایل دهه 1990، اعتماد و وابستگی به سیستم های ERP از رشد قابل ملاحظه ای برخوردارشده و خرید و اجرای سیستم های ERP همچنان به عنوان یکی از سریع ترین بخش های فن آوری اطلاعات در حال رشد است. (لو و استرانگ، 2004).
دلیل این رشد فوق العاده وعده ای است که بیان می کند سیستم های ERP می توانند راه حل جامعی برای کسب و کار ارائه داده و بدین ترتیب توانایی یک شرکت را برای رقابت در بازارفراهم نمایند. از اواسط دهه 1990، تاکید سیستم های ERP به رسیدگی به مشکلات سال 2000 قرار داده شد (کواویک و کاتز، 2002). سیستم های ERP وعده بهبود فرآیندهای کسب و کار و کاهش هزینه ها را محقق نمودند.این شرایط با استفاده از نقش این سیستم ها به عنوان یک سیستم تسهیلگر ارتباط و هماهنگی، متمرکز کننده فعالیت های اداری، توانا به گسترش قابلیت های سیستم های اطلاعات و کاهش هزینه های نگهداری سیستم اطلاعات ایجاد گردید (سیائو، 2004).

یک سیستم ERP موفق می تواند با نگاهی مدیریتی و دیدگاهی یکپارچه از فرآیندهای کسب و کار، ستون فقرات کسب و کار برای یک سازمان باشد. سیستم های ERP یک سیستم یکپارچه بدون شکاف از فرآیندهای کلیه زمینه های کاربردی یک سازمان بوده که موجب بهبود گردش کار، استاندارد سازی شیوه های مختلف کسب و کار و دسترسی به داده ها در زمان واقعی می گردد.

از مزایای اصلی ERP برای موسسات آموزش عالی می توان به بهبود دسترسی به اطلاعات برای برنامه ریزی و مدیریت موسسه، خدمات بهبود یافته برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان، خطرات کمتر کسب و کار و افزایش درآمد و کاهش هزینه ها به علت بهره وری بهبود یافته اشاره نمود. یک سیستم ERP در موسسات آموزش عالی به استفاده از راه حل های تجاری برای رسیدن به هر دو هدف اداری و دانشگاهی اشاره دارد (چن، 2011).

از جمله وظایف اداری می توان به منابع انسانی، حسابداری، حقوق و دستمزد و صدور صورت حساب اشاره نموده و وظایف دانشگاهی شامل استخدام، پذیرش،ثبت نام و تمام جنبه های مربوط به پرونده دانشجویی می باشد. هدف از پیاده سازی سیستم ERP درموسسات آموزش عالی یکپارچه سازی توابع مختلف اداری به یک رویکرد موثر تر و کم هزینه تر برای به دست آوردن مزیت استراتژیک است. ادغام توابع اداری در بخش آموزش عالی زمینه ادغام مدیریت دانشجویان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت امکانات و سیستم های مالی را فراهم می آورد که در سیستم های قدیمی بصورت جداگانه مورد استفاده قرار می گرفتند (زورنادا و ولکاوره، 2005).