هزینه ها و منافع سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs)

مقاله متنی هزینه ها و منافع سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs)

سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs)

سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs) می توانند منافع زیادی را برای بازار هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت به همراه داشته باشد. FERC در مجوز 2000 چهار تا از منافع سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs) را به صورت زیر برشمرد: بهبود کارآیی در مدیریت شبکه انتقال، بهبود یافتن شبکه انتقال، شیوه های انتقال غیر تبعیضی، بهبود یافتن عملکرد بازار و مقررات دولتی سبک تر. [1]

یکی از راه هایی که سازمان های انتقال منطقه ای و اپراتورهای مستقل سیستم (ISOs) می توانند بر عملکرد بازار های الکتریسیته تاثیر بگذارند فراهم کردن بازار عمده فروشی شفاف است، که در این مقاله به صورت بازاری تعریف شده است که قیمت ها برای یک واحد الکتریکی تحویل شده به یک محل مشخص شده به آسانی توسط هر شخص قابل دسترس است و معمولا در یک پست از یک وبسایت عمومی مطرح می شود.[2]

ابزار الکتریکی

با توجه به ابزار الکتریکی، آلفا، به صورت یک سیستم عمل می کند که از شبکه های انتقال الکتریسیته جدا شده است. ابزار است برای واحد های تولید کننده و عرضه کننده برق به مشتریان و تلاش برای انجام کار به شیوه ای است که در آن عملکرد بهینه، به طور معمول از طریق هزینه مرتبط با برخی استاندارد های اطمینان پذیری اندازه گیری می شود.

اگر تقاضا برای برق و معیار بهینه سازی پورتفولیو ( به عنوان مثال، حداقل کردن هزینه) به عنوان یک عامل بیرونی بکار گیری شوند، تنها وظیفه ابزار مشخص کردن واحدهای تولیدش در هر زمان مشخص خواهد بود. برای این منظور، آلفا، هزینه های حاشیه ای واحد های تولیدی اش را به صورت ساعتی محاسبه می کند و هرگونه محدودیت مرتبط با دسترسی و یا مشخصه های عملیاتی واحد هایش را در نظر می گیرد و چگونگی عرضه برق را مشخص می کند و اثربخشی واحدها را برای دستیابی به تقاضای غالب با کمترین هزینه را مد نظر قرار می دهد.

[1] FERC در مجوز 2000، صادر شده در 20 دسامبر 1999، صفحه 70 و 71

[2] به عنوان مثال، باکاس در سال 1998 در وبسایت زیر اطلاعات را منتشر کرد    https://www.midwestiso.org/

 

منبع: modir123.com

ترجمه مقاله تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی صنعت برق ایالات متحده