زمینه خرید خدمات رسانه های اجتماعی

مقاله متنی زمینه خرید خدمات رسانه های اجتماعی

خرید در رسانه های اجتماعی

به عنوان محیط خرید در رسانه های اجتماعی که به صورت سریع در حال رشد هستند، فعالیت های بازاریابی براساس نام تجاری در خدمات رسانه های اجتماعی به طور فزاینده ای متنوع تر می شود. در حال حاضر برندهای مد است که در ابتدا سرویس خدمات رسانه های اجتماعی خود را در فعالیت های بازاریابی برای محصولاتشان گسترش داده اند و یک سیستمی را ایجاد نموده اند که ارائه دهنده اطلاعاتی در مورد محصول ارائه شده توسط این برند است.

اطلاعات از طریق رسانه های اجتماعی حتی می تواند به مشتریان از طریق دستگاه تلفن همراهشان منتقل شود. تعامل ثابت می تواند افزایش دهنده ثبات عاطفی و ارتباط در میان کاربران و برندها و کنترل مکالمات در میان مشتریان باشد. تعامل قابل دسترس یک عنصر ضروری برای حفظ یک رابطه موفق بین فروشنده و مشتری در تجارت الکترونیک بوده و افزایش فرصتی برای دریافت خدمات از طریق تعامل را به طول قابل توجهی تحت تاثیر پارامتر اعتماد قرار می دهد.

سرویس خدمات رسانه های اجتماعی که توسط برندها ارائه شده است نیز با ارائه اطلاعات تبلیغات در حال انجام و یا تبلیغات ارائه شده در آینده می تواند مزایای اقتصادی برای مشتریان داشته باشد. علاوه بر آن سرویس خدمات رسانه های اجتماعی در زمان بازاریابی تهاجمی محصولات جدید و یا تبلیغات اجرا می شود که برای تحریک ناخواسته رفتار حجمی خرید می باشد. در زمینه خرید در خدمات رسانه های اجتماعی باعث می شود مصرف کنندگان در بین 20 تا 30 سال به طور مداوم توسط تلفن همراهشان اجازه دسترس آسان به خرید محصولات و تحریک ناخواسته را داشته باشد و یا از محصولات در آینده استفاده کنند.

جهت گیری کاربر خدمات رسانه های اجتماعی

کاربران خدمات رسانه های اجتماعی نمایش ویژگی های مشتری با خریداران آنلاین ندارند. علاوه بر این، ویژگی های کاربران آنلاین یک عامل مهم است که انتخاب کانال برای خرید را تحت تاثیر قرار می دهند. به طور خاص، صفاتی مانند شخصیت کاربر، تجربه قبلی استفاده از مراکز خرید اینترنتی و جهت گیری آن مورد توجه است. خود کارآمدی ویژگی قابل توجه مصرف کنندگان است که به طور فعال در رسانه های اجتماعی دیده می شود. تحقیقات قبلی در رابطه با این تجارت اجتماعی نشان می دهد که مشتریان با استفاده از خدمات ارائه شده از طریق رسانه های اجتماعی و خرید محصولات می توانند احساس شادی را به آنها منتقل کنند که آن می تواند خود کارآمدی را از طریق به اشتراک گذاری با دیگران را افزایش دهد.

ترجمه مقاله مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی و تاثیر آن بر ارزش ویژه مشتری بر برندهای مد جهانی

منبع: Modir123.com