خواص بازاریابی پارتیزانی (چریکی)

مقاله متنی خواص بازاریابی پارتیزانی (چریکی)

 این اصطلاح در واقع شکل خلاصه و کوچک شده ای از کلمه اسپانیایی “Guerra” برای جنگ است. بنابراین، “چریکی” معادل “جنگ کوچک” یا “جنگ پارتیزانی” است که هدف آن تضعیف عملیات مولفه در نقاط خاصی می باشد.

انتقال مفهوم چریکی به بازاریابی، تفاسیر و عقاید مختلفی را در زمینه اجرا و عملکرد بازاریابی چریکی ایجاد کرده است. یک تعیین کننده اساسی در توصیف بازاریابی چریکی طبیعت غیر متعارف آن است. در واقع بازاریابی چریکی، بدنه اصلی راه های غیر متعارف پیگرد اهداف متعارف می باشد و یک روش اثبات شده برای دستیابی به سود با حداقل پول است.

برای تجزیه و تحلیل آتی، یک تعریف جامع از بازاریابی چریکی (پارتیزانی) اعمال می شود: بازاریابی چریکی (پارتیزانی) به عنوان یک جایگزین و رویکرد بازاریابی جامع است و به معنای تعیین انتخاب فعالیت های بازاریابی غیر معمول و غیر جزمی است که با هدف رسیدن به بزرگترین تاثیر ممکن در موارد ایده آل با حداقل سرمایه گذاری قابل مقایسه انجام می گیرد. بازاریابی چریکی به یک استراتژی اساسی فراگیر در آمیخته بازاریابی توسعه یافته و در واقع نوعی نگرش به سیاست های اساسی بازاریابی برای توسعه بازار است که به صورت آگاهانه به دنبال فرصت های جدید، غیر متعارف و قبلا نادیده گرفته شده، برای به کارگیری ابزارهای توسعه یافته می باشد.

 

به طور خلاصه، می توان اعلام کرد که فلسفه بازاریابی چریکی یا پارتیزانی شامل دستیابی به اهداف بازاریابی مرسوم با روش های غیر متعارف است. بنابراین، محتوای تعجب آور می تواند یک ابزار تبلیغاتی کلاسیک و یا متوسط را ​​به یک فعالیت بازاریابی چریکی یا پارتیزانی تبدیل کند. به این ترتیب، بازاریابی چریکی بازاریابی سنتی را منسوخ  نمی کند، اما یک اثر حمایتی نقطه به نقطه دارد و به آمیخته بازاریابی، عمدتا ارتباطات، کمک می کند تا به صورت ابتکاری و جدید نمود یابند.

ترجمه مقاله بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، بازاریابی نوآورانه و یا ویروسی و آلوده کننده؟منبع: Modir123.com