جهانی شدن و مدیریت فرهنگ

ضرورت مدیریت فرهنگی تحت فشار ضرورت جهانی شدن دقیق تر بوده و تحت فشار عوامل زیر است.

الف: حرکت سرمایه

ب: رشد کشورهای در حال توسعه

ج: تشدید تبادلات تجاری

د: راه اندازی سازمان های جهانی

نقش هر یک عوامل ذکر شده در بالا را می توان توسعه یافته به شرح زیر داشت.

الف: حرکت سرمایه: یکی از مهم تریت پدیده ها در چشم انداز اقتصاد جهانی، در بیست سال گذشته تشدید جنبشی سرمایه است. امکان کسب درآمدهای بسیار زیاد وسوسه کننده است، سرمایه گذاران آماده تغییر استراتژی های خود با توجه به فرصت ها و یا خطرات با توجه به آنچه که تشخیص می دهند هستند. جنبش تامین مالی در اقتصاد بدون تاثیر بر تعادل اقتصاد کلان و بر فعالیت شرکت به عنوان ضرورت سهام داران، جهت گیری استراتژیک شرکت ها و عملکرد آن ها باقی نمی ماند. واضح است که بعد مالی جهانی شدن، به دلیل تغذیه اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته از جریان سرمایه تاثیر قابل توجهی دارد، اما یک خطر مهم ایجاد می کند که ناشی از نواسانات این جنبش است.

ب: رشد اقتصادی: شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در حال جستجو برای بازارهای جدید در مناطق در حال توسعه هستند، در بازارهای خود با اشباع نسبی از تقاضا روبرو هستند. زمینه فعالیتی شامل دارو سازی و یا ارتباطات می تواند در آن وجود داشته باشد که رشد هزینه های خالص ثابت را به خصوص در سطح سرمایه گذاری و هزینه های تحقیقاتی دارد که نیاز به گسترش بازار داشته و در واقع نشان دهنده میل به جهانی شدن است.

ج: تشدید به مبادلات جهانی: توسعه مبادلات تجاری یکی دیگر از جنبه های قابل مشاهده و قابل اندازه گیری از جهانی شدن است. این عمدتا به دلیل عدم وجود مقررات و کاهش تدریجی موانع حمایتی حتی در زمینه های فعالیتی که قبلا حفاظت می شد، از قبیل انرژی و یا حمل و نقل شده و به ایجاد بسیاری از مناطق جغرافیایی خاص از جمله مناطق آزاد تجاری منجر شده است. جنبش نه تنها کاهش نسبی را در هزینه های حمل و نقل را به وجود می اورد که با این حال این اطلاعات بیاد به دقت مورد بررسی قرار گیرد، بلکه با پیشرفت اطلاعات و فناوری های ارتباطی است که حمایت مدیریتی از راه دور در زمان واقعی امکان پذیر خواهد شد.

د: راه اندازی سازمان های جهانی: سازمان های جهانی با مشخصه چند ملیتی شان که سازمان دهی فعالیت های خود را با توجه به مزایای استفاده از مناطق جغرافیایی مختلف دارد و با نگرانی برای پیشنهاد یک سیستم تجاری به صورت همگن و استاندارد می باشد. به طوری که آن از مزایای استفاده از سود اقتصادی در زمینه تولید و ارتباطات است. از یک طرف، پدیده جهانی شدن، توجیحی در اجرای استراتژی ها پیدا می کند که منافع بیشتر از راه بردها را فقط در یک قاره به وجود می اورد که شامل گسترش بازار و مقیاس اقتصادی و کاهش هزینه ثابت و کاهش خطر ابتلا به پیشامدها می باشد. از سوی دیگر آن است که توسط اداره شرکت، یک نبرد رقابتی در قلمرو تولید کنندگان دیگر به وجود اید. گسترش افق راهبردی شرکت به یک مقیاس جهانی با دو جنبه فرهنگی است. بنابراین:

1 – مفهوم محصولات دیگر نمی تواند بدون در نظر گرفتن عادات مصرف و هنجارهای رفتاری محلی انجام شود.

2- اجرا در کشورهای دیگر که شامل هر دو روش گسترش خارجی و یا کسب یک شرکت محلی است، نیروهای یک شرکت جهانی برای درک فرهنگ کشور میزبان باید اقدام نمایند. مهم نیست که اشکال حقوقی و سبک مدیریت و روند تصمیم گیری و تمام ابعاد مدیریت و سازمان تحت تاثیر کلیات ارزش ها و آداب و هنجارهایی که این شرکت آن ها را تجزیه و تحلیل می کند نیست. این ارزش به خاطر این واقعیت است که مشکل حتی زمانی مهم تر است که فرهنگ اقتصادی کشور میزبان به نظر متفاوت تر از شرکت های بین المللی باشد. هر پروژه بین المللی باید به دقت توسط مدیریت بررسی شود. به طوری که عناصر فرهنگی خاص برای هر مرحله باید در نظر گرفته شود. اجرای سیاست های یک شرکت در کشورهای در حال ظهور و یا در کشورهای در حال گذر را می توان با روند نوسازی سیستم تولید و با سیستم های حرفه ای روابط، همراه نمود. هیچ خطر خطا وجود ندارد. اگر ما به دنبال روش های اجرایی در یک منطقه جغرافیایی با تفاوت های خاص باشیم. زمینه اجتماعی یکسان نبوده و موسسات، زمانی که آن ها وجود داشته باشد همان نقش را بازی می کند. روش های مختلف بهبود مدیریت فرهنگی مشخص است. بر اساس تحقیقات ارائه شده توسط هافستد این آثار روشن شده است و چهار شاخص که کمک به توصیف پیشنهاد مشخصات فرهنگی کشور است، آورده شده است.

دریافت اصل مقاله