تاثیرات رکود اقتصادی بر شرکت های گردشگری در مکزیک

در مکزیک متقاعد کردن تجار برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات  در مورد شرکتشان مشکل است. به خصوص وقتی مسائل مربوط به درآمد، فروش و سود مطرح است. برای درک اثرات رکود اقتصادی بر شرکت های گردشگری، ما شرکت های گردشگری را مورد بررسی قرار دادیم که در بورس اوراق بهادار هستند و ملزم به انتشار اطلاعات و نتایجشان هستند. بازار سهام مالزی خیلی بزرگ نیست.کل شرکت های موجود بیشتر از 130 نیستند و به این علت است که بازار مالی امروزی متلاطم است.

بعد از بررسی شرکت های بخش خدماتی، ما 10 شرکت  را که مرتبط به گردشگری بودند، پیدا کردیم. از بین 10 شرکت، 2 شرکت درگیر صنعت غذا و نوشیدنی، 1 شرکت در سرگرمی، 4 شرکت در مسکن، و 3 تا در عملیات فرودگاه مشغول کار بودند. فقط 2شرکت از مجموع 10 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند که در بین سال های 2007 و 2008 ضرر خالص داشتند: CIE، شرکت سرگرمی، %243.26- از دست داد، پاسوداکس[1]، شرکت مسکن آهنی %408.5 در سال 2007 تا 2008 از دست داد. تعداد زیاد منفی نتیجه این است که پاسوداکس در 2005مکزیکن دی اویکون[2]، خط هوایی قرمز متعلق به دولت مرکزی را خریداری کرد. پاسوداکس در بین شرکت های ساختمانی مشهور است، رنگ مورد استفاده شرکت آبی بوده و وقتی خطوط هوایی را خریداری نمود، تحلیل گران مالی این حرکت را خیلی ریسک آمیز دانستند.

3 شرکت از 8 شرکت باقی مانده در طول سال 2008 کاهشی را در درآمد خالص خود اما بدون تلفات گزارش کردند.رشد در 5 شرکت دیگر در طیف 9.8% تا 1.637% بود. دو شرکت در صنعت غذا و نوشیدنی کاهشی را سهم درآمدشان دیدند، در حالیکه شرکت های مرتبط با هتل داری، یکی از آنها تلفاتی را عنوان نمود و دیگری کاهش سهم درآمد را نشان داد و دو تا دیگر از شرکت ها درآمد خالص را گزارش کردند.

سه شرکت هواپیمایی نتایج مثبتی را نشان دادند، حتی اگر انها به طور کامل درگیر خدمات گردشگری نشدند ولی واقعیت است که این شرکت ها نتایج مالی خوبی نشان دادند و توجهات زیادی جلب کردند به خصوص هنگامی که حمل و نقل هوایی تجاری مکزیک در یکی از بدترین زمان ها در تاریخ خود بود. با وجود این، از نظر اقتصاد گردشگری نیز درست است. تاریخ نشان می دهد که خطوط هوایی نقش مهمی در مدل های سودآوری ندارند. به عنوان یک حقیقت در واقع، تنها تعداد انگشت شماری از خطوط هوایی گزارش درآمد مداوم، به ویژه در خطوط هوایی جنوب غربی را دادند.

خطوط هوایی مکزیک که در بین سال های 2006 تا 2008 ورشکسته شدند عبارتند از: تی ای ای اس ای[3]، ای ال ام ای دی مکزیکو[4]، ای ولار[5]، اروکالیفرنیا[6]، ای ال ای دی ای ای [7]و لیانس اریارس ازیتکا[8]. مشهور است که ارومکزیکو[9] و مکزیکن[10] با تلفات به کار ادامه می دهندو همچنین مشهور است که اویسکا[11] درگیر پرداخت به عرضه کنندگان است.با توجه به نقش مهمی که خطوط هواپیمایی درتوسعه صنعت گردشگری دارد، هدف سیاست دولت باید توسعه ابزار حمل و نقل باشد.یک سیاست مناسب در این باره که برای شرکت های گردشگری سودمند است، توسعه کامل و برنامه ریزی برای استراحتگاه ها و اتاق ها در هتل است.

در مورد هواپیمایی ها در کلیما[12] مثالی هست که می گوید: در سال 2006خطوط هوایی که کار می کردند، ارومار[13]، ای ولار، اروکالیفرنیا و مکزیکن بودند که پرواز تیوجانا به مکزیکو سیتی را ارائه می دادند و علاوه بر این اتصال پرواز مستمربه سراسر جهان است.

در سال 2009فقط ارومار همچنان به پرواز ادامه داد با پرداخت بیشتر برای 600 کیلومتر از مکزیکو سیتی نسبت به پرواز از پایتخت به نیویورک. بیشتر مردم در کولیما زندگی می کنند که باید 250کیلومتر را طی کنند تا به فرودگاه گادالاجارا در جالیسکو برسند و پرواز کنند.ما در این مطالعه شرکت های مرتبط با صنعت گردشگری را که در بورس مکزیک هستند مورد بررسی قرار دادیم که نتایج مثبت و یا خیلی مثبت را در طی سال 2008 کسب کرده اند. به این معنی که در حالت عمومی، رکود اقتصادی فعلی اثرات غیر معمول منفی بر آنها نداشته است.

[1]Posadas
[2]Mexicana de Aviaci
[3]TAESA
[4]ALMA de México
[5]AVOLAR
[6]Aerocalifornia
[7]ALADIA
[8]lneas Aéreas Azteca
[9]Aeroméxico
[10]Mexicana
[11]Aviacsa
[12]Colima
[13]Aeromar