استراتژی ERM

در مورد ERM، استدلال های قابل قبولی برای مفهوم ERM به عنوان یک حیطه استراتژی HR وجود دارد. فقط درک استراتژیکی از ERM میتواند با حیطه روبرو شود و از برداشتهای نادرستی از ERM به عنوان اجرای پروژه های IT جلوگیری کند. با اشاره به تنظیمات ذکر شده بازار، باید توجه داشت که اهداف این استراتژی بطور مشابهی در روابط بلند مدت سازمانها و کارکنان نهفته است که ارزش متقابلی را ایجاد میکند، و سازگاری فرد از این روابط، اصول اساسی ایجاد ارزش را تشکیل میدهد، و جهت گیری های روشنی از “شخصی سازی”، “سفارشی سازی انبوه” و یا “یک به یکی” در ERM وجود دارد. با توجه به در نظر داشتن دقیق نیازهای فردی، و با ایجاد ارزش واقعی کارکنان، در جذب و بقای کارکنان لایق حتی در بازار های فزاینده پر تنش نقش خواهد داشت. علاوه بر این، این موضوع باید انگیزه وعملکرد کارکنان را تقویت کند.

در این رابطه، ارزش کارکنان نیز باید در یک مفهوم وسیعی تعریف شود. علاوه برنیاز های اقتصادی کارکنان، نیازهای روانی شان (به عنوان مثال، خود شکوفایی، شایستگی، موفقیت) و نیاز های جتماعی شان باید بدقت در نظر گرفته شود. با ارائه ارزش واقعی برای کارمندان منحصر بفرد، سازمان ها می توانند نیروی کار رضایتمند و در نتیجه وفاداری خلق کنند که به نوبه خود، ارزشهای سازمانی را از طریق ایجاد انگیزه و عملکرد مستمر ایجادمی کند.

بنابراین ERM باید سازمان ها را با یک برتری رقابتی در بازارهای کار و فراتر از آن، در بازارهای عمومی شان مربوطه بهبود بخشد. با پیش بینی کمبودهای جدی بازار کار، چنین روابطی نه تنها باید با کارکنان فعلی، بلکه باید با کارکنان سابق (فارغ التحصیلان) و کارمندان بالقوه (“انتخاب شده ها”) ساخته شود، روابط باید به صورت انتخابی تنها با آن دسته از افرادی ساخته شوند که قادر به ایجاد ارزش برای سازمانها باشند و در حقیقت نیاز های شان بتوانند توسط سازمان مرور شوند. بدیهی است، این استراتژی نه تنها به طور مستقیم با استراتژی CRM مرتبط است بلکه مفهوم “روابط انسانی ” را یاد آور میشود که به شکلی از اعتبار ساقط شده و در مسیر بسیار مشابهی در روابط مثبت با کارکنان با در نظر گرفتن نیاز های روانی اجتماعی شان هدفمند شده اند. به عنوان جزء اول، ERM می تواند به عنوان یک استراتژی مشخص HR، و در نتیجه به عنوان یک طرح کلی برای دستیابی به مزایای رقابتی در بازار کار مرتبط، و فراتر از آن در بازارهای عمومی درک شود. برای یک استراتژی “عمومی”، ERM باید توسط سازمانهایی که آن را پذیرفته اند سفارشی شود.

دریافت اصل مقالره