http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngعنوان مقاله: بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مدیریت زنجیرۀ تأمین در بازارهای صنعتی

http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngنویسنده: مهدی اجلی، سیده فاطمه موسوی، روح الله مراد علیزاده

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: بازاریابی

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 225 KB

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png منبع: پنجمین همایش حسابداری و مدیریت

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

چکیده مقاله

بازاریابی سبز و زنجیرۀ عرضه سبز توجه دانشگاهیان و دست اندر کاران را – در دو دهۀ اخیر به خود جلب کرده است. هر چند چارچوب جامعی در مورد چگونگی ساخت محصولات سبز صنعتی و محصولات شرکت های بزر صنعتی گسترش نیافته است. هنوز مشخص نیست که آیا زنجیرۀ تأمین سبز و بادوام می تواند به بازاریابی صنعتی سبز در ساخت سازمان های سبزتر و مارک های سبز ملحق رود یا نه.علاوه براین اطلاعات  کمی در مورد عوامل مؤثر بر توسعه محصول جدید صنعتی سبز یا چگونگی پذیرفته ردن محصولات  جدید سبز صنعتی به وسیلۀ سازمان ها وجود دارد. گذرته از اینها ما از اینکه آیا زنجیرۀ تأمین سبز باعث گسترش و توسعه محصول صنعتی سبز جدید می رود یا نه اطلاعات  کمی داریم. هدف از این موضوع خاص منعکس کردن آخرین پیشرفتها در بازاریابی صنعتی سبز ،زنجیرۀ تأمین سبز و تأثیر متقابل آن ها در نام گذاری محصولات  تجاری صنعتی سبز و مشخص کردن سمت و سوی تحقیقات  آینده است. این مقاله به دنبال آن است که بینشی در مورد اثرات زنجیرۀ تأمین سبز یا بادوام بر روی بازاریابی در صنعت و کسب و کار ارائه کند.
کلید واژه: دوام بازاریابی سبز، زنجیره تأمین سبز