عنوان انگلیسی مقاله:

Factors affecting OSH practices in private universities: An empirical study from Bangladesh

ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌های آزاد: مطالعه موردی کشور بنگلادش

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • جدول شماره1: بررسی نمونه ادبیاتی مختصر از ادبیات موجود در خصوص OHS
 • تصویر شماره 1: مدل تحقیقی با فرضیه‌ها،‌جهت پذیرش OHS
 • در دانشگاه‌های آزاد
 • فرضیات پژوهش
 • روش شناختی تحقیقی
 • نمونه
 • بررسی داده ها
 • تکنیک تحلیل داده
 • نتایج
 • ارزیابی ویژگی‌های سنجش
 • ارزیابی مدل ساختاری
 • جدول شماره4: ضریب رابطه متغیرهای پنهان و جذر AVE
 • جدول شماره5: ویژگی های ساختاری سازه‌ها
 • معیار کلی تناسب
 • مناظره
 • خلاصه یافته‌ها
 • مفاهیم تئوری
 • مفاهیم اجراء
 • محدودیت ها و مسیر آینده تحقیقات
 • نتیجه‌گیری
 • سپاسگذاری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌

هم صنایع تولیدی و هم صنایع خدماتی بر این باورند که رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی (OHS)‌ برای اطمینان از کیفیت محصولات/خدمات، مهم هستند. بر خلاف بسیاری صنایع دیگر که در آن فرایند تولید و دریافت کننده‌گان خدمات منزوی باقی می‌مانند،‌تولیدات و مصارف خدمات دانشگاهی مستقیماً به هم پیوسته هستند. کیفیت تحصیلات متاثیر است از معیارهای OHS بروز یک حادثه،‌بدلیل نبود رویه‌های امنیتی،‌در یک دانشگاه،‌تاثیر منفی (مضری) بر آینده و حال یک ملت خواهد گذاشت. هر چند، تحقیقات OHS در صنایع آکادمیک نسبتاً محدود است،‌ اگر چه که در صنایع گوناگون مورد آزمایش قرار داده شده‌اند، مشخصاً، جایگاه کلی ایمنی و سلامت شغلی دانشگاه‌ها در پیشرفت کشورها برای متحیر کردن هر پدر و مادری،‌ کافیست، به همین نحو، تحقیقات در این زمینه هم اندک است.

فراتر از این برویم،‌ تعهد بالای مدیریتی متاثیر است از سیاست رسمی، آموزش رسمی، و دلگرمی،‌این تحقیق به شناخت دقیق ادبیات ایمنی و سلامت شغلی کمک می‌کند. در عین حالی که رهنمودهای برای کارورزان، شامل آژانس های دولتی، مدیریت دانشگاهی و صاحبنظران،‌ ایجاد می‌کند. ما علیرغم محدودیت های موجود در این مقاله تحقیقی و تعهد داده شده در این متن مبنی بر انجام تحقیق بیشتر در آینده، نتیجه‌گیری کردیم.

کلمات کلیدی: ایمنی و سلامت شغلی، دانشگاه آزاد، فشار بیرونی، التزام مدیری

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com