عنوان انگلیسی مقاله:

Integrated Evaluation System for the Strategic Management of Innovation Initiatives in Manufacturing Industries

ترجمه عنوان مقاله: سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژی طرح های نوآور در صنایع تولیدی

$$$: فقط 19500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ی بر ادبیات سیستم های مدیریت استراتژیک
 • شیوه طراحی و روش شناسی IES
 • شکل 1. رویکرد مبتنی بر ماژول (واحد) برای مشتری پسندی IES 
 • شکل 2. اجزای سیستم ارزیابی یکپارچه
 • تعریف نیازهای ذینفع
 • بسط چارچوب ارزیابی
 • شکل 3. مدل بلوغ برای ابتکارات نوآوری
 • توسعه ابزارهای اکتساب، پردازش و سنجش داده ها
 • شکل 4. ابزارهای ارزیابی سیستم ارزیابی یکپارچه
 • شکل 5. مدل بلوغ برای ابتکارات نوآوری من جمله ابزارهای ارزیابی
 • ساخت نمونه اولیه و تست
 • فرایند ارزیابی یکپارچه
 • شکل 6. فرایند ارزیابی یکپارچه- شیوه و نتایج کارگاه
 • نتایج، بحث راجع به نتایج و چشم انداز (نظریه)

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه مقاله سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژی طرح های نوآور در صنایع تولیدی

قابلیت نوآوری سازمان های صنعتی شرطی اساسی برای نقطه اتکاء رو به جلو رقابت های جهانی است که توسط تطبیق انعطاف پذیر تغییر سریع نیاز های مصرف کننده صورت می یگرد.با این حال، موفقیت طرح های نوآوری اغلب در خطر است که علت آن فعالیت های کوتاه بینانه، فعالیت های برنامه ریزی غیرسیستماتیک، فعالیت های اجرا و ارزیابی می باشد. برای این منظور یک روش ارزیابی توسط ایپک توسعه داده شده تا چرخه عمر طرح های نوآوری در پیشرفت اجرا و عملکرد عملیاتی در مسیرهای پایدار را مدیریت نماید. سیستم ارزیابی به دنبال رویکردی با چندین دیدگاه است که شامل سهامداران داخلی و خارجی با استفاده از ترکیبی از ابزارهای ارزیابی از جمله شاخص های کلیدی عملکرد، روش های حسابرسی و خود ارزیابی و همچنین ابزارهای گزارش و نظارت می باشد.به عنوان خروجی اصلی سیستم ارزیابی، پیشنهادات بهبود ویژه و برنامه های عملی می تواند نتیجه شده تا به صورت سریع بر روی چالش های بالقوه واکنش نشان دهد.

کلمات کلیدی: ارزیابی، سیستم مدیریت یکپارچه، نوآوری، توسعه پایدار، صنایع تولیدی

پروپوزال ها

پشتیبانی شبانه روزی سایت مدیر 123

تماس با ما