عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic relationships between boundary spanning functions: Aligning customer relationship management with supplier relationship management

ترجمه عنوان مقاله: روابط استراتژیک بین توابع مرز گستری (مرز پوشا): هماهنگی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با تأمین کننده

$$$: فقط 10500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • تغییرات بازار و تحول سازمانی
 • ساختارهای سنتی و تغییر در طراحی سازمان
 • نوآوری و همکاری
 • تنوع سازمانی و روابط خارجی
 • مدیریت فرآیند های سازمانی
 • چابکی سازمانی و انعطاف پذیری
 • سناریو سازمانی در حال ظهور
 • ضرورت ادغام مرزی
 • دستور برای همکاری
 • مدیریت روابط داخلی استراتژیک
 • چشم انداز سازمانی مبتنی بر فرایند
 • همکاری توابع مرز پوشا
 • بازاریابی داخلی
 • بحث و گفتگو
 • مفاهیم برای تمرین مدیریت
 • جهت تحقیقات
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله روابط استراتژیک بین توابع مرز گستری (مرز پوشا)

این بررسی بر روی تاثیر بالقوه روابط استراتژیک پیشرفته بین توابع مرز پوشا در سازمانهای تأمین کننده کالا متمرکز است. به طور خاص، نگرانی این بازی بین گروه های سازمانی مدیریت: بازاریابی، فروش و مدیریت حساب استراتژیک، خرید و استراتژی تأمین و همکاری و مشارکت خارجی است. موضوع بر روی تحول سازمانی که توسط تغییرات بازار رانده می شود، و جستجو برای توانایی نوآوری برتر و چابکی کسب و کار قاب بندی شده است. این تغییرات چالش های جدیدی در ادغام مرزی و مدیریت پیچیده شبکه بازار ایجاد کرده است.

منطق این روابط خارجی استراتژیک (با مشتریان، تامین کنندگان و شرکا) و روابط داخلی استراتژیک (بین توابع با مسئولیت و رهبری برای مدیریت روابط با مشتریان، تامین کنندگان و شرکا) منعکس شده است. روش بالا در  این توانایی شامل مدیریت فرایند، استراتژی های همکاری داخلی و فعالیت های بازاریابی داخلی است. این بحث تعدادی از مفاهیم را برای تمرین و جهت تحقیقات جدید نشان می دهد.

کلمات کلیدی: توابع مرز پوشا، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان، فرآیند مدیریت

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله روابط استراتژیک بین توابع مرز گستری (مرز پوشا)

فشار از کسب و کار به مشتریان کسب و کار برای ارائه خدمات بدون درز از تامین کنندگان، و به ویژه روابط و همکاری نزدیک با تامین کنندگان استراتژیک، هرگز بالاتر نرفته است. به عنوان مثال، در سال 2006 فورد خودرو ساز در برنامه های عمومی خود،  بخش کوچکی را جهت صرفه جویی در هزینه استراتژی، به قطع 90000000000 $ بودجه, ارتقا داده و با متوقف کردن کار نیمی از تامین کنندگان حدود 2000 نفر و با تمرکز کسب و کار بر روی هفت “تامین کننده اصلی” حدود نیمی از قطعات خود را پوشش داده و خرید. فورد بیشتر از نزدیک با تامین کنندگان انتخاب شده کار کرده و مشاوره آنها را در فرایند طراحی انجام داده و به آنها امکان دسترسی به برنامه های کلیدی کسب و کار در آینده و برنامه ریزی بهتر عملیات سرمایه گذاری ها برای کسب و کار فورد می دهد.(Mackintosh and Simon, 2006)

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط