عنوان انگلیسی مقاله:

Conviviality behavior in entrepreneurial communities and business networks

ترجمه عنوان مقاله: رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • شکل 1) بررسی انجمن نساجی
 • شکل 2) بررسی انجمن چرم کاران
 • مفهوم رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین
 • مروری بر منابع: رفتار دوستانه بین شبکه های اجتماعی و شبکه های کسب و کار
 • روش تحقیق و مطالعات موردی
 • جدول 1- موضوعات عنوان شده در مصاحبه با اعضای انجمن کارآفرین
 • نتایج پدید آمده از تحلیل اکتشافی دو انجمن صنعت مد
 • مکانیزمهای راه اندازی (سوال تحقیقی 1)
 • فرآیندهای پشتیبانی (سوال تحقیقی 2)
 • فناوری های جدید ارتباطی (سوال تحیق 3)
 • نتایج به دست آمده از طریق رفتار دوستانه
 • محدودیت ها و چشم اندازهای ابزار رفتار دوستانه (سوال تحقیقی 5)
 • رفتار دوستانه در بازارهای کسب و کار-به-کسب وکار مُد
 • برخی ملاحظات نهایی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار

این مقاله مرحله ای را برای ساختن رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار معرفی می کند. تجربه واقعی کارآفرینی، اهمیت اتفاقات خوش گذرانی در جوامع کارآفرین را به ویژه برای ایجاد شبکه های اجتماعی و تجاری در بازارهای صنعتی، بیان می کند. هنوز تحقیقات اندکی به بررسی و توضیح عواملی که در دستیابی به چنین تاثیراتی، ایفای نقش می کنند، اختصاص یافته اند. این مقاله با هدف پر کردن این شکاف موجود در منابع علمی مربوط به کسب و کار، یک دیدگاه میان رشته ای را برای بررسی و تشریح مفهوم رفتار دوستانه اتخاذ می کند چراکه این رفتار بر شبکه های کسب و کار اثر می گذارد.

دو مورد از جوامع کارآفرین در صنعت مد ایتالیا، با هدف دستیابی به بینش هایی درباره نقش ایفا شده توسط رفتار دوستانه در توسعه قابلیت های تولید کنندگان جهت راه اندازی کسب و کار در بازارهای مربوطه خود، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج اصلی این مقاله شامل سه موضوع تحقیقاتی در رابطه با نقش رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین می باشد.

کلمات کلیدی:  رفتار دوستانه، انجمن ها، بازاریابی کسب و کار، کارآفرینی، شبکه ها، صنعت مد

ترجمه قسمتی از مقاله

مفهوم رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین

عبارت “رفتار دوستانه” از کلمه لاتین خوش مشربی و نیز کلمه یونانی رفتار دوستانه گرفته شده است. اگرچه این کلمه نشانه ای از یک حس ارتباط و اشتراک دارد، اما در حقیقت از مفهوم ارتباط، متمایز است و نمایانگر وسیله و ابزاری برای ساخت و پرورش یک حس تعلق و دستیابی به منافعی است که چنین تعلقاتی به یک ارتباط، می تواند ارائه دهد. از زمانهای قدیم، یک ارتباط به عنوان راهی برای با هم بودن تصور شده است، آزادانه و خودخواسته، و بنابراین، هویت و شخصیت فردی در داخل یک ارتباط بیان شده و به صورت کامل محقق می شود. از این رو، افراد می توانند به عنوان ابزار این ارتباط که بر افراد تاثیر گذاشته و افراد در داخل این ارتباط می توانند خودشان را بشناسند، تفسیر شود. در عین حال، ارتباط به افراد نیاز دارد تا یک حس تعلق را پرورش دهد. مفهوم ارتباط از مفهوم جامعه متمایز است، در جامعه علیرغم وجود عواملی که افراد را به هم پیوسته می کند، افراد بعدی لزوما” جدا از هم می مانند، اما در یک ارتباط، علیرغم وجود عواملی که آنها را از هم جدا می کند، انسانها لزوما” به هم پیوسته می مانند (تونیس 1887).

 

مطالب مرتبط