عنوان انگلیسی مقاله:

How functional and geographic diversification affect bank profitability during the crisis

ترجمه عنوان مقاله: تفاوت مناطق جغرافیایی و وظیفه ای چه تاثیری بر سوددهی بانک در شرایط بحران دارند

$$$: فقط 29000 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

با استفاده از داده های سطح بانکی در 491 بانک ایتالیائی طی سال های 2006-2012، ما اثر گوناگونی جغرافیایی و وظیفه ای بر عملکرد بانک را طی بحران بدهی در سال 2010 و بحران مالی در سال 2008 بررسی کردیم. هر دو سناریو اثر منفی بر سودبخشی بانک داشتند در حالی که اثرات ناسازگار در تحلیل امتیاز-Z پدیدار می شدند. خطر در بانک های ایتالیایی در سال 208 متحمل هیچ تاثیری نشد در حالی که بحران بدهی مالی چنین خطراتی را افزایش می دهد، نتایج در نمونه ی بانک های مشترک و غیر مشترک در گروه های بانکی مختلف که در اندازه ها و مدل های گوناگون بودند، متفاوت بود.

کلید واژه ها: بحران مالی، ناهمگونی بانک، تنوع، جغرافیا، داده های تلفیقی