عنوان انگلیسی مقاله:

Incentives to Promote Entrepreneurship in Greece: Results Based on the ‘New Innovative Entrepreneurship’ Program

ترجمه عنوان مقاله: انگیزه‌هایی برای ترویج کارآفرینی در یونان: نتایج براساس برنامه کارآفرینی نوآورانه جدید

$$$: فقط 32500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله یک مورد ارائه انگیزه ملی را بررسی می‌کند، موردی که هدف آن ترویج کارآفرینی و افزایش نوآوری می‌باشد. این مورد ملی به کشور یونان مربوط است و تحلیل براساس مشارکت یونانی؛ موجود و بالقوه، کارآفرینی و پیشنهادات پروژه در برنامه “کارآفرینی نوآورانه جدید”؛ که در سال 2011 راه‌اندازی شد، است. تحلیل براساس آزمایش نمونه‌هایی از 439 پیشنهاد پروژه ارسال شده توسط کارآفرینان موجود و بالقوه یونانی است. معمولآ، برنامه تحت بررسی، مشوق‌هایی را در قالب کمک‌های مالی برای ترویج کارآفرینی در یونان ارائه داد و به عنوان محرک اصلی برای ارتقای ساختار تولید کشور و هدایت به سمت کالاها و خدمات با ارزش افزوده دیده شد. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند که نیمی از پروژه‌ها به بخش تولیدی مربوط هستند. به طور کلی، عمده پروژه‌ها به فعالیت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای آن مربوط می‌باشد، در حالی که بخش‌های نوظهور به عنوان “پژوهش‌های عملی و توسعه”و “فعالیت‌های معماری و مهندسی، تحلیل و تست فنی”دیده می‌شود. علاوه براین، نزدیک به نیمی از پروژه‌های مربوطه تازه کار و بسیار کوچک بودند و شرکت‌های کوچک آن‌ها در منطقه آتیکاه قرار گرفته بود. نتایج همچنین نشان می‌دهند که تنها 16.9% از پروژه‌ها از سیستم بانکداری به عنوان یک منبع تامین مالی مکمل استفاده می‌کند. 27.3% از پروژه‌ها حقوق مالکیت معنوی مربوط به نوآوری معرفی شده در سطح قلمرو یونانی را دارا هستند. عمده کارآفرینان یونانی خواهان معرفی محصولات یا خدمات بهبود یافته در بازار براساس ایده‌های نوآورانه خود هستند؛ آن‌ها تنوع و بهبود کیفیت محصول یا خدمات خود را هدف قرار می‌دهند. آخرین و اما نه کم اهمیت ترین مورد این است که به نظر می‌رسد که کارآفرینان یونانی دارای هدف اصلی افزایش سوددهی خود و تقویت بیشتر موقعیت رقابتی خود در بازار هستند.

کلمات کلیدی: حمایت دولت، نوآوری، سیاست، یارانه