عنوان انگلیسی مقاله:

Viral effects of social network and media on consumers’ purchase intention

ترجمه عنوان مقاله: اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • بازاریابی ویروسی
 • تئوری کنش عقلایی(TRA)
 • مدل پذیرش اطلاعاتی(IAM)
 • تعامل اجتماعی
 • ریسک ادراک شده
 • روش
 • جمع آوری داده
 • رویه کار
 • معیارها
 • تحلیل تجربی
 • نتایج
 • جدول1 بارهای عاملی، واریانس استخراج شده میانگین و سازگاری داخلی آیتم ها
 • جدول 2 تحلیل روایی تفیکیکی
 • بحث
 • FsQCA
 • درجه بندی
 • تحلیل
 • شکل 1: تحلیل SEM از مدل تحقیق. سطح معناداری: P<0.01
 • نتایج
 • جدول 3 ضریب همبستگی و میزان p
 • جدول 4 ترتیباتی برای دست یابی به تمایل خرید کاربران روی SNM
 • نتیجه گیری و تحقیق آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان

این مطالعه، مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) و روش تحلیل مقایسه کیفی مجموعه فازی(fsQCA) را در مورد داده های حاصل از بررسی های کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه (SNM) به کار گرفته تا اثرات ویروسی ممکن SNM را بر تمایل خرید مصرف کنندگان، شناسایی کند. SEM رابطه بین معیارها را ارزیابی می کند؛ fsQCA، فرآیند علت و معلولی را ارزیابی می نماید. داده ها از 36 متغیر معتبر، مدل تحقیق را اعتبار می بخشد. این تحقیق، آن دسته از کاربران SNM را بررسی می کند که حداقل سه بستر اصلی در SNM را استفاده می کنند( که شامل فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب است). ترکیب تئوری کنش عقلایی(TRA)، مدل پذیرش اطلاعاتی(IAM)، ریسک ادراک شده و تعامل اجتماعی، به عنوان مولفه های افزوده بیرونی نشان می دهد که اعتبار منبع و نفوذ اجتماعی، تاثیری شدید بر روی نگرش و هنجارهای ذهنی دارد که منجر به تمایل خرید می شود. نتایجSEM، نشان می دهد که یکپارچگی اجتماعی تاثیری مستقیم بر روی هنجارهای ذهنی ندارد. اما نتایج fsQCA، حاکی از این است که نفوذ اجتماعی به همراه ریسک ادراک شده در سایت های SNM بر تمایل خرید مصرف کنندگان تاثیر دارد.

کلید واژه ها: بازاریابی ویروسی، eWOM، SEM، fsQCA

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان

از دهه گذشته، سایت های شبکه های اجتماعی و رسانه به سرعت رشد می کنند. سایت های SNM، برای بازاریاب ها و  مصرف کنندگان مزایایی به همراه دارند. سایت های آنلاین SNM، مانند توییتر، فیسبورک و اینستاگرام، با ایجاد ارتباط میان افرادی که به سایت های SNM اعتماد دارند، بر زندگی های فردی به شدت تاثیر گذاشته است.

پژوهشگران، SNM را به عنوان نموداری از روابط و تعاملات، میان گروهی از افراد تعریف می کنند که اغلب واسطه ای برای گسترش اطلاعات، ایده ها و تاثیر میان اعضاست. بیشتر سرویس های تحت وب SNM، ابزارهایی برای تعامل آنلاین فراهم می کند که به اشتراک گذاری ایده ها، فعالیت ها، وقایع و علایق را درون شبکه های فردی امکان پذیر می سازد. این سرویس ها، به شکل دهان به دهان عمل می کند زیرا اعضاء، اطلاعات را بر روی SNM تکرار می کنند.

بازاریابی ویروسی SNM، شکلی خاص از بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی(eWOM) است که تبادل باورهای مطلوب مصرف کنندگان را در مورد محصولات/سرویس ها، شرکت ها و یا برندها را تشویق و امکان پذیر می سازد. همچنین این بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی موجب انتقال پیغام های تشویقی به اقوام و دوستان بر روی سایت های SNM می شود. شرکت ها استراتژی بازاریابی ویروسی را به دلیل مدیریت کم هزینه آن، به کار می گیرند.

این مطالعه، خلاء پژوهشی را با در نظرگرفتن اهمیت درک تاثیر بازاریابی ویروسی SNM بر روی تمایل خرید مصرف کنندگان مورد خطاب قرار می دهد. هدف اندازه گیری اثر ویروسی سایت های SNM بر روی تمایل خرید محصول/خدمت بر اساس تئوری کنش عقلایی، مدل پذیرش اطلاعاتی و ریسک ادارک شده است. این رویکرد به پژوهشگران و کارورزان این امکان را می دهد که برای سود بردن از بازاریابی ویروسی SNM، دانش خود را تعمیق دهند.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

مقدمه مقاله اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان

برای مطالعه عوامل انگیزشی در تمایل مصرف کنندگان به خرید محصول/خدمتی که به صورت ویروسی از طریق SNM بازاریابی شده است، این تحقیق، اهمیت IAM و یکپارچگی اجتماعی را با استفاده اولیه از TRA، اثبات کرد. SEM روی ارتباط متغیر و اثر آن تمرکز می کند، در حالیکه fsQCA، محققان و کارورزان را ترغیب می کند تا بیشتر در مورد موقعیت ها بیاموزند و بحث کنند.

نتایج SEM، نشان می دهد که در ایجاد نگرش هایی به سودمندی اطلاعات و هنجارهایی ذهنی که منجر به تمایل خرید مصرف کننده می شود، اعتبار منبع و نفوذ اجتماعی ضروری هستند. مصرف کنندگان می خواهند که اعتبار منبع را بیش از کیفیت استدلال ارزیابی کنند زیرا بررسی کنندگان معتبر، نگرش های مثبتی به تمایل خرید ایجاد می کنند. به همین شکل، تاثیر از دوستان و اقوام با ایجاد هنجارهای ذهنی که تمایل مصرف کنندگان را ترغیب می کند، موجب ایجاد فشار می شود. ظاهراً، نفوذ اجتماعی به نسبت درک کاربران از شفافیت بررسی های آنلاین، اثر بیشتری روی هنجارهای ذهنی دارد.

در بالاترین سازگاری در نتایج fsQCA، برخلاف نتایج SEM، با توجه به تاثیر روی تمایل خرید کاربران در زمینه بازاریابی ویروسی SNM، ریسک ادارک شده، شکل استراتژی معناداری که منجر به بهترین عملکرد شود، نیست. برای کارورزانی که استراتژی بازاریابی کم هزینه SNM را برمی گزینند، استخدام یک منبع معتبر برای نوشتن بررسی ها و پذیرفتن کیفیت استدلال بررسی کنندگان برای پخش کردن بیاناتی در مورد محصولات/خدمات جدید، حرکت های استراتژیک ضروری هستند تا در عین حال که پذیرش ریسک خود را کاهش داده و بهترین عمل را با بیشترین خروجی بدست می آورند، تمایل خرید کاربران را روی سایت های SNM، هدف بگیرند.

 

 

 

مطالب مرتبط