عنوان انگلیسی مقاله: A conceptual framework for understanding crowdfunding

ترجمه عنوان مقاله: چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

رشته: سیستم اطلاعات مدیریت

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 33 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

مقاله انگلیسی ISI: چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

Abstract

Crowdfunding is a rapidly growing technology enabled process that has the potential to disrupt the capital market space. In order for this process to work efficiently, it is important to clarify the issues surrounding the phenomenon from the founders’, the backers’, and the technology providers’ viewpoints. We begin with an ecosystem view to understand the stakeholders and their roles in the crowdfunding process.

We review the literature with a focus on how current research fits into the overall crowdfunding phenomenon. Guided by typology and classification research approaches, we identify six distinct crowdfunding business models: private equity, royalty, microfinance, peer-to-peer lending, rewards, and donation. Based on identified roles and crowdfunding business models, we propose a conceptual research framework. We conclude by showing how current research fits into our proposed framework and offer suggestions for future research directions.

Keywords: Crowdfunding, Crowdfunding Models, Stakeholders, Typology, Research Framework, Literature Review, Rewards Crowdfunding, Private Equity Crowdfunding, Royalty Crowdfunding, Microfinance Crowdfunding, Peer to Peer Crowdfunding, Donation Crowdfunding.

Introduction A conceptual framework for understanding crowdfunding

ConceptualFramework for Understanding CrowdfundingVolume 37Paper11IntroductionCrowdfunding is a new technology-enabled innovative process that is changing the capital market space. Internet-based applications, particularly those related to Web 2.0, have had a significant impact on sectors of society such as education, business, and medicine (Alexander, 2006; Andriole, 2010; Giustini, 2006; Lyytinen & Rose, 2003; Wagner & Majchrzak, 2007).

However, until the advent of crowdfunding, technology has had little influence on the capital markets in that entrepreneurs and small business wererestricted to seeking capital to meet their funding needs through traditional channels shrouded by information asymmetry and personal networks (Shane & Cable, 2002). However, this left a large segment of fund-seekers unserved by current practices. New innovations, such as crowdfunding, emerge in response to these unfilled needs and gaps in services currently provided (Christensen, 2013).

ترجمه مقاله چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

مطالب مرتبط