عنوان انگلیسی مقاله: The Customer Knowledge Management and Innovation

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت دانش مشتری و نوآوری

رشته: بازاریابی، رفتار سازمانی، کامپیوتر

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

مقاله isi مدیریت دانش مشتری و نوآوری

Innovation is a key factor to increase the competitive advantage for business. When the Innovation isimproved by the Knowledge Management, it does in the firms based on the sense of information: for, fromand about the customers and is called: Customer Knowledge Management. So, the aim of this study is tosolve: which are the latent factors between Innovation and Customer Knowledge Management relationship?To achieve it, a questionnaire was designed and applied to the 500 Chief Executive Officers from the small& media enterprises software sector in Guadalajara, Mexico, that are part of the value chain, involving: designers, manufacturers and suppliers. The study applied the Structural Equations Model as a quantitativemethod to discover the underlying  Management, as: Driver of Innovation, Support, other Sources of Knowledge,Satisfaction, Experience and Performance with a total of 15 indicators.

Keywords: Information systems, CRM, Electronic, Knowledge management, Data mining, Data quality.

Problem, research questions, rationale for the studySo, our problem is described in a General Question (GQ), as: Which are the latent factors inCKM influenced by INNOV relationship? The rationale of the study is due the interest of SSGcompanies to identify such latent factors, to be more competitive. The Specific Questions (SQ),were: SQ1.- Which are the factors, variables and indicators of the general conceptual model?;SQ2.- Which are the relationships of the CKM latent factors influenced by INNOV?; SQ3.- Whichare the most relevant CKM latent indicators influenced by INNOV model?

فرضیه های مقاله

مقاله isi مدیریت دانش مشتری و نوآوری

  • H1. A high level of CKMADI generates a high level of INNOV in the SSG
  • H2. A high level of CKMS generates a high level of INNOV in the SSG
  • H3. A high level of CKMOSK generates a high level of INNOV in the SSG
  • H4. A high level of CKMSEP generates a high level of INNOV in the SSG

مدل مقاله

مدل مقاله

مدل نوآوری ارزش افزوده و نوآوری در آمد

(منبع: ترجو و همکاران، 2016)

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط