1- مدیریت زنجیره تامین [1]:

مدیریت زنجیره تامین

مفاهيم پايه در مديريت زنجيره تامين

در ابتدا تعاریف گوناگونی كه از مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ارایه می­شود تا بتوان شناخت مناسبی از آن پیدا كرد:

“مدیریت زنجیره تامین عبارت از تشریك مساعی شركت­ها جهت ارتقای موقعیت استراتژیك و بهبود اثر بخش عملكرد مجموعه می­باشد. این فرآیند یكپارچه ارزش ساز باید از تهیه مواد تا تحویل كالا / خدمات به مشتری نهایی مدیریت گردد.” (Bowersox et al., 2002, 1-4)

مفاهيم پايه در مديريت زنجيره تامين: “مدیریت زنجیره تامین در راستای ایجاد اعتماد بین مراحل مختلف زنجیره، تبادل اطلاعات در مورد نیازهای بازار و توسعه محصولات جدید تلاش می­كند به شكلی كه در راستای تامین نیازهای مشتریان، مراحل مختلف زنجیره رابطه بلند مدتی با هم برقرار نمایند.” (میرغفوری، 1382، 19)

تعریف دانشگاه MIT‌ در ارتباط با مدیریت زنجیره تامین عبارت است از:

“مدیریت زنجیره تامین یكپارچه (ISCM)، عبارت است از یك رو رویكرد یكپارچه فرآیندگرا برای تامین، تولید و توزیع محصولات و خدمات به مشتریان[2] “

 SCM دامنه وسیعی دارد كه شامل موارد ذیل می شود:

  • تامین كنندگان جزء
  • تامین كنندگان عمده
  • عملیات داخلی
  • مشتریان عمده
  • مشتریان جزء
  • مصرف كنندگان نهایی

زنجیره تامین در مکان های مختلف

  • زنجیره تامین در كارخانه­ های تولیدی
  • شركت­ های خدماتی
  • در منازل

اما نام آن هرچه كه باشد، هدف آن ایجاد ارزش برای مصرف كننده نهایی است. (سعیدی کیا و مظفری فرد، 1379، 10)

تعاریفی كه در بالا از مدیریت زنجیره عرضه شد، نشان­دهنده­ این مطلب است كه SCM‌ مفهومی است كه تقریباً تمامی واحدهای سازمان را به نوعی درگیر می­كند و هدف اصلی آن جلب رضایت مشتریان نهایی زنجیره تامین می­باشد. شینگو[3] مدیریت زنجیره تامین را مفهومی می داند كه از صنایع تولیدی آغاز شده است، در حقیقت اولین نشانه­ها از مدیریت زنجیره تامین در سیستم تولید “درست به موقع” شركت تویوتا آشكار شد. این سیستم با هدف تنظیم مقادیر عرضه به كارخانه­های تولید موتور در مقدار صحیح كوچك و اقتصادی طراحی شد و هدف آن عبارت بود از كاهش سطح موجودی و تنظیم تعاملات عرضه كنندگان با بخش خط تولید به نحو موثر و كارآمد.

ظهور رویكرد مدیریت زنجیره تامین در صنایع خودروسازی

“بعد از ظهور رویكرد مدیریت زنجیره تامین در صنایع خودروسازی ژاپن بعنوان زیر مجموعه ­ای از سیستم تولید، تحول در فضای مفهومی مدیریت زنجیره تامین آغاز و این مدیریت بعنوان یكی از مفاهیم مستقل و اصلی در نظریه مدیریت صنعتی مطرح شد. در عمل، مدیریت زنجیره تامین تلفیقی از قلمروهای ویژه در فضای مفهومی مدیریت شامل مدیریت كیفیت فراگیر[4]، فرآیند طراحی مجدد كسب و كار[5] و شیوه تولید درست به موقع [6] می­باشد.” (فائزی رازی، 1383، 44)

[1] . Supply chain management
[2]. Delivery
[3] . Shingo
[4] . TQM
[5] . BPR=Business process Redesigning
[6] . JTI

دانلود رایگان کامل فایل

مطالب مرتبط